Tum-EKG

Tum-EKG gör det möjligt att övervaka din hjärtrytm under vanliga vardagliga aktiviteter. Apparaten är i storleksordning som en mobiltelefon. När du känner av obehaget eller hjärtklappningen trycker du på start och lägger därefter tummarna på elektroderna. Registreringen tar ca 30 sek. Registrering skall även ske vid 2 tillfällen per dag även om du inte har symtom från hjärtat.

När mätningen är klar skickas EKG-kurvan via mobilnätet till en central databas med en enkel knapptryckning. Du behåller apparaten 1-2 veckor. Resultatet av undersökningen lämnas av din behandlande läkare via brev eller besök. Inga förberedelser krävs och du kan ta eventuella mediciner som vanligt.