Armbåge (neurolys)

Operationen

Din operation innebär att man frilägger nerven i armbågen för att skapa mer utrymme och med detta minska besvären. Operationen utförs i lokalbedövning eller i narkos.

Observera att du inte får köra bil på 24 timmar om du varit sövd.

Förband

Du får ett förband över armbågen. Detta skall sitta orört fram tills stygnen tas efter ca 2 veckor.

Det är viktigt att röra på fingrarna och att hålla handen/armen i högläge. Du kommer att få utförliga anvisningar av sköterskorna på avdelningen.

Medicin

Du kommer få recept på nödvändiga mediciner. Recepten skickas elektroniskt direkt till apoteket och kan hämtas på vilket apotek som helst i Sverige. Glöm inte att ta med gällande identitetshandling.

Återbesök

Återbesök enligt postoperativ regim i operationsberättelsen. Vanligen ca 2 veckor efter operationen på ortopedmottagningen

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd är beroende av ditt yrke/sysselsättning. Vanligen upp till 3 månader. Ditt sjukintyg skickas vanligen elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Läs mer om hur du hanterar dina läkarintyg och läkarutlåtanden på .

Kontakt

Har du frågor innan operationen är du välkommen att ringa vardagar 019 – 21 79 83.

Kontakta oss efter operationen om du får besvär med rodnad, svullnad, ökad smärta i operationsområdet och/eller feber.

Tillbaka till ortopedmottagningen