Klavikeländsresektion

Operationen

Du skall eller har blivit opererad i din axel och det är borttaget den allra yttersta delen på nyckelbenet. Detta för att smärtor som kommer ifrån leden mellan nyckelbenet och skulderbladet skall försvinna. Operationen innebär att man helt enkelt tar bort en liten bit av den allra yttersta delen på benet. Operationen genomförs i narkos. Vid operationen läggs en bedövning i operationsområdet som har effekt cirka 6-7 timmar efter ingreppet. Observera att du inte får köra bil på 24 timmar när du har varit sövd.

Förbandet

Förbandet bör vara orört till 2 – 3 veckor efter operation då suturerna tas. Du kan duscha på förbandet om det är tättslutande men det kan med fördel hållas torrt de första två dygnen.

Träning

Under tre veckor är det främst pendling av armen som gäller, men full rörlighet tillåts och uppmuntras redan från början. Det är viktigt att rörelseträning alltid sker i nära samförstånd med sjukgymnast. Första sjukgymnastbesöket bör ske efter ca 1 vecka.

Medicin

Du kommer få recept på nödvändiga mediciner. Recepten skickas elektroniskt direkt till apoteket och kan hämtas på vilket apotek som helst i Sverige. Glöm inte att ta med gällande identitetshandling.

Återbesök

Återbesök enligt postoperativ regim i operationsberättelsen.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd är beroende av ditt yrke/sysselsättning.

Ditt sjukintyg skickas vanligen elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Läs mer om hur du hanterar dina läkarintyg och läkarutlåtanden på .

Kontakt

Har du frågor innan operationen är du välkommen att ringa vardagar 019 – 21 79 83.

Kontakta oss efter operationen om du får besvär med rodnad, svullnad, ökad smärta i operationsområdet och/eller feber.

Tillbaka till ortopedmottagningen