Mortons metatarsalgi

Operation

Mortons metatarsalgi är ett tillstånd som beror av att man får en knuta på en av de nerverna som går mellan tårna. Det man gör vid operationen är helt enkelt att skära bort den del av nerven där knutan är. Resultatet blir ofta att det känns domnat fram mellan tårna men smärtan skall som regel vara borta. Den här operationen görs i lokalbedövning. Vid operationen läggs en bedövning i operationsområdet som har effekt cirka 6-7 timmar efter ingreppet.

Förband

  • Förbandet skall sitta orört 2 – 3 veckor till man tar suturerna. Det är viktigt att du skyddar förbandet så att det blir vattentätt i samband med dusch eller liknande.
  • Du får en postopsko av oss då du ej kommer att komma i din vanliga sko.
  • Operatören kommer att informera dig om du kommer att behöva kryckor.

Medicin

Du kommer att få recept på nödvändiga mediciner. Recepten skickas elektroniskt direkt till apoteket och kan hämtas på vilket apotek som helst i Sverige. Glöm inte att ta med gällande identitetshandling.

Återbesök

Återbesök enligt postoperativ regim i operationsberättelsen.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd är beroende av ditt yrke/sysselsättning. Ditt sjukintyg skickas vanligen elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Läs mer om hur du hanterar dina läkarintyg och läkarutlåtanden på

Kontakt

Har du frågor innan operationen är du välkommen att ringa vardagar 019 – 21 79 83.

Kontakta oss efter operationen om du får besvär med rodnad, svullnad, ökad smärta i operationsområdet och/eller feber.

Tillbaka till ortopedmottagningen