Handledsartroskopi

Operationen

Din operation innebär att man via titthålskirurgi undersöker och i vissa fall behandlar/åtgärdar besvär i din handled. Operationen utförs i lokalbedövning eller narkos.

Observera att du inte får köra bil på 24 timmar om du varit sövd.

Förband

Du får ett större förband, med fingrarna fria. Förbandet ska hållas orört och skyddas från vatten.

Om dina sår är suturerade, dvs. du har stygn som ska tas bort efter ca 2 veckor.

Om du inte har stygn som ska tas bort, såren är tejpade. Låt förbandet sitt kvar i ca 2 veckor.

Det är viktigt att röra på fingrarna och att hålla handen/armen i högläge.

Du kommer att få utförliga anvisningar av sköterskorna på avdelningen.

Medicin

Du kommer få recept på nödvändiga mediciner. Recepten skickas elektroniskt direkt till apoteket och kan hämtas på vilket apotek som helst i Sverige. Glöm inte att ta med gällande identitetshandling.

Återbesök

Återbesök enligt postoperativ regim i operationsberättelsen.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd är beroende av ditt yrke/sysselsättning. Vanligen runt 8 veckor. Ditt sjukintyg skickas vanligen elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Läs mer om hur du hanterar dina läkarintyg och läkarutlåtanden på .

Kontakt

Har du frågor innan operationen är du välkommen att ringa vardagar 019 – 21 79 83.

Kontakta oss efter operationen om du får besvär med rodnad, svullnad, ökad smärta i operationsområdet och/eller feber.

Tillbaka till ortopedmottagningen