Tumbasartros

Operationen

Din operation innebär att man avlägsnar ett ben i handen tillhörande tumbasleden och med hjälp av en sena skapar nya förhållanden i din tumbas som ska leda till smärtfrihet. Operationen utförs i lokalbedövning eller i narkos. Observera att du inte får köra bil på 24 timmar om du varit sövd.

Förband

  • Du får ett större förband, med en gipsskena över tummen, de andra fingrarna är fria. Förbandet skall sitta orört fram tills stygnen tas efter ca 2 veckor. Du får då en ny gipsskena som ska sitta i ytterligare ca 4 veckor. Förbanden ska skyddas från vatten.
  • I samband med operationen kommer du att få en smärtpump med lokalbedövning och med en kateter som ligger i operationsområdet och ger dig kontinuerlig smärtlindring i ca 48 timmar efter operationen.
  • Det är viktigt att röra på fingrarna och att hålla handen/armen i högläge. Du kommer att få utförliga anvisningar av sköterskorna på avdelningen.

Medicin

Du kommer få recept på nödvändiga mediciner. Recepten skickas elektroniskt direkt till apoteket och kan hämtas på vilket apotek som helst i Sverige. Glöm inte att ta med gällande identitetshandling.

Återbesök

Ca 2 veckor på ortopedmottagningen. Återbesök enligt postoperativ regim i operationsberättelsen.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd är beroende av ditt yrke/sysselsättning. Vanligen upp till 3 månader. Ditt sjukintyg skickas vanligen elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Läs mer om hur du hanterar dina läkarintyg och läkarutlåtanden på .

Kontakt

Har du frågor innan operationen är du välkommen att ringa vardagar 019 – 21 79 83.

Kontakta oss efter operationen om du får besvär med rodnad, svullnad, ökad smärta i operationsområdet och/eller feber.

Tillbaka till ortopedmottagningen