Sjuksköterska analyserar kurvorna i sömnregistreringen. Sjuksköterska analyserar kurvorna i sömnregistreringen.

Sömnapnéutredning

Vi utreder patienter som snarkar och har dagtrötthet, vilket kan vara tecken på sömnapnésyndrom.

Vi hjälper dig med

Sömnapnésyndrom innebär andningsuppehåll under sömnen med påverkan på syremättnadsnivån i blodet. För att avgöra om du har sömnapnésyndrom görs en nattlig sömnundersökning där dina andningsrörelser, kroppsläge, syremättnad, puls och luftflöde registreras. 

Så går undersökningen till

Du får träffa en sjuksköterska som informerar dig om hur sömnundersökningen går till. Sedan får du med dig utrustning så att du kan genomföra sömnregistreringen i hemmet följande natt. Dagen efter lämnar du tillbaka utrustningen i receptionen och sedan analyseras mätvärdena. Utifrån resultatet av undersökningen diskuterar ansvarig läkare i samband med ett läkarbesök vilken behandling som är bäst för dig.

Så sover du bättre

För de flesta människor är det en naturlig process att somna och att bibehålla sömnen genom hela natten. Andra kan ha stora problem att somna eller vaknar flera gånger varje natt.

För att sova bättre kan man prova vissa sömnhygieniska råd:

Stimulantia

Koffein stimulerar hjärnan och påverkar sömnen negativt. Man bör därför inte dricka kaffe, te, Coca-Cola, choklad eller liknande de sista timmarna innan man lägger sig.

Nikotin är en annan stimulerande drog. Rökare som slutar kan förväntas somna snabbare och vakna mer sällan under natten, när de väl kommit över nikotinabstinensen.

Alkohol

En av alkoholens effekter är att hjärnaktiviteten blir långsammare. Alkohol på kvällen kan visserligen göra det lättare att somna men kommer att störa sömnen under natten. Alkohol bör därför undvikas 6 timmar före sänggående.

Motion

Regelbunden motion ger en positiv effekt på sömnen, men bör undvikas 4 timmar före sänggående.

Sovrumsmiljö

En bekväm säng i ett mörkt, svalt och tyst rum ökar chanserna för att få en god nattsömn.

Mat

En stadig kvällsmåltid kan göra det svårare att somna och att bibehålla nattsömnen. Ett lätt mål t ex ett glas mjölk och en smörgås kan istället göra det lättare att somna.

Patientinformation

 • Allmänna sömnråd

  • Viktnedgång. Bara några få kilo kan ibland minska på såväl snarkning som apnéer.
  • Undvik alkohol före sänggåendet. Alkohol verkar muskelavslappnande och ökar risken för snarkning.
  • Undvik sömnmedel. Många sömnmedel är hämmande på andningen. Ibland är de också muskelavslappnande.
  • Försiktighet med mediciner för huvudvärk, oro mm. Sådana mediciner kan påverka sömnen och andningen.
  • Undvik ryggsömn. En del snarkar endast när de ligger på rygg
 • Snarkning och sömnapné

  Symtom, orsaker och behandling

  Apné är det grekiska ordet för ”icke andning”. Människor som snarkar är ofta offer för dåliga skämt och nattliga armbågar i sidan. Men snarkning är absolut inget att skratta åt.

  Kraftig snarkning kan vara en signal på att det är något fel på din andning när du sover. Snarkning är ett tecken på att luftvägen inte är helt öppen och det distinkta snarkljudet uppstår av ansträngningen att dra luft genom den trånga luftvägen. 10-30 % av alla vuxna snarkar varje natt. För de flesta innebär detta inte några medicinska risker. För ca 3-5 % (ofta medelålders, överviktiga män) kan dock snarkningen vara det första tecknet på potentiellt livshotande tillstånd: Sömnapnésyndrom (SAS).

  Människor med SAS andas på ett felaktigt sätt under sömnen. De får syrebrist och sömnen blir störd. SAS kan orsaka högt blodtryck, hjärtfel, hjärtinfarkt och stroke. Snarkar man högt och störande varje natt bör man kontakta sin läkare för remiss till en sömnspecialist som med hjälp av en sömnregistrering kan diagnostisera och effektivt behandla snarkning och SAS.

  Varningssignaler

  • Snarkningen kan vara så kraftig att den hörs genom väggarna.
  • Snarkning som avbryts av tysta perioder.
  • Koncentrations- och/eller minnesstörningar, irritabilitet och oro.
  • Extrem dagtrötthet som påverkar arbetet och familjen.
  • Ofrivilligt insomnande ex. på arbetet eller vid bilkörning.
  • Morgonhuvudvärk, impotens och ointresse för sex.

  Problemen kommer smygande under flera år. På grund av detta lägger man inte alltid själv märke till symtomen, alternativt nedvärderar man dem. Familjemedlemmar eller medarbetare kan vara de första som märker förändringen. Paradoxalt nog söker sömnapnoikern ibland för problem att sova. Detta beroende på att apnéerna väcker upp honom flera gånger varje natt.

  Orsaker

  Muskelavslappningen är större under sömnen än när man är vaken. För de flesta innebär inte detta något problem, men hos en del ger det andningsproblem i form av snarkning och/eller sömnapnésyndrom.

  Specifika behandlingsmetoder

  CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) är oftast mycket effektiv. En ”luftpump” används tillsammans med en näsmask för att skapa ett lätt övertryck i luftvägarna. På så sätt hålls luftvägarna öppna och möjliggör en normal sömn utan snarkning och apnéer.

  ACTIVATOR - en speciell typ av tandställning som öppnar luftvägarna genom att dra fram underkäken något.

  OPERATION. Ibland kan stora halsmandlar, näspolyper, sned nässkiljevägg eller andra hinder i övre delarna av luftvägarna orsaka snarkning och/eller apnéer. Man kan då rätta till det med operation.

 • Obstruktiv sömnapné

Bli patient hos oss

Du kommer till oss om du tillhör Örebro län och har remiss från din vårdcentral.

Du kan även komma hit om du har en sjukvårdsförsäkring. Boka tid via ditt försäkringsbolag. 

1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in och se dina bokade tider, omboka och avboka, förnya recept, läs din journal, hantera dina läkarintyg m.m.

Kontakta oss

Vill du att vi kontaktar dig?

- Av-/omboka
- Frågor om din remiss
- Recept
- Rådgivning - boka samtalstid