Läkare opererar patient. Läkare opererar patient.

Remittent

Vi erbjuder specialistvård med personlig omtanke, god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Remiss för patient boende i Örebro län

Remisser ska skickas till respektive specialistklinik på USÖ och därifrån fördelas de sedan till något av länets fyra sjukhus, dit vi räknas. Undantaget är remiss för sömnapnéutredning som kan skickas direkt till oss. 

Remiss för patient boende i annat län

För patienter som tillhör annat län än Örebro län gäller att vi kan ta emot remisser från annan vårdgivare direkt till Capio Läkargruppen.

 • Allmänkirurgi

  Ljumskbråcksoperation, gastroskopier, pilonidalcysta, operation av hemorrojder, lipom, aterom med mera.

  Gunnel Westberg, leg läkare, specialist i allmänkirurgi
  Åsa Ek,leg läkare, specialist i allmänkirurgi

 • Allmänmedicin

  Allmänmedicinsk mottagning, hälsoundersökningar, friskintyg.

  Arne Carlquist, leg läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård (tjänstledig)
  Tony Duberg, leg läkare, specialist i allmänmedicin 
  Evangelos Gryparis, leg läkare, specialist i allmänmedicin

  Anders Linderoth, leg läkare, specialist i allmänmedicin
  Johan Lundquist, leg läkare

  Emma Sist, leg läkare, specialist i allmänmedicin (tjänstledig)
  Erik Sjösvärd, leg läkare
  Göran Stillberg, leg läkare, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar
  Magnus Wahlgren, leg läkare, specialist i allmänmedicin och öron-näsa-halssjukdomar

 • Anestesi

  Dagkirurgi, även övernattning på vår vårdavdelning. Vi har möjlighet att ta emot ASA 1 och 2-patienter samt patienter med BMI < 35.

   Alex De Leon,leg läkare, specialistläkare i anestesi/intensivvård
  Dr Richard Pellrud,leg läkare, specialistläkare i anestesi/intensivvård

 • Dyslexiutredning

  Vi utreder läs- och skrivförmåga hos barn och unga vuxna. Vid misstanke om språkliga svårigheter, kontakta vår medicinska vårdadminstratör. 

  Vill du skicka en remiss?
  Om patienten bor i Örebro län ska du skicka remissen till Logopedi och foniatri på USÖ. Sedan fördelas remissen till något av länets fyra sjukhus dit vi räknas. Om patienten bor i ett annat län än Örebro län går det bra att skicka remissen direkt till oss.

  Här finns information om vad remissen bör innehålla.
  Underlag till läs- och skrivutredning 

  Exempel på mall för pedagogisk kartläggning:
  Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

  Marie Karlsson, leg logoped
  Sofia Gunnarson, leg logoped

 • Företagshälsovård

  Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsärenden, hälsoundersökningar, friskintyg med mera.

  Cecilia Tivell, leg läkare, företagsläkare
  Johan Lundqvist, leg läkare, företagsläkare
   Mikael Palmér, ST-läkare Arbets- och miljömedicin

 • Gynekologi

  Konisationer, hysteroskopier, inkontinensutredningar i samarbete med uroterapeut, novasure, TVT, prolapsplastik.

  Karin Franzén,leg läkare, specialist i gynekologi
  Jakob Revelius, leg läkare, specialist i gynekologi
  Eva Larsson Kullander, barnmorska

 • Kardiologi

  Hjärteko, arbetsprov, 24- och 48-timmars EKG, 24-timmars blodtryckskontroll, tum-EKG.

  Katarina Palm, leg läkare, specialist i kardiologi, internmedicin och klinisk fysiologi
  Bertil Borgencrantz, leg läkare, specialist i kardiologi

 • Ortopedi

  Artroskopi
  – knä, t ex meniskektomi
  – axel, t ex bankart, rotatorcuffskador
  – fotled
  – handled

  Korsbandsplastik, hallux valgus, hallux rigidus. Nervinklämning, ledgångsreumatism, ledsvikt i tummen, krokiga fingrar, triggerfinger, inflammationer i handleden, ligamentskador i handleden, tennisarmbåge.

  Håkan Alnehill, leg läkare, specialist i ortopedi och handkirurgi
  Ulf Sennerby, leg läkare, specialist i ortopedisk kirurgi

 • Sömnapné

  Sömnapnéregistreringar.

  Göran Stillberg, leg läkare, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar

 • Vaccination

  Skräddarsydda vaccinationsprogram och hälsoråd inför resan samt även inhemsk infektionsprofylax som t ex influensavaccin. I samarbete med Infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

 • Ögon

  Operation av grå starr, laserbehandling av efterstarr (kapsulotomi), laserbehandling vid glaukom, grön starr (argonlasertrabekuloplastik samt selektiv lasertrabekuloplastik), ögonlocksplastik.

  Daniel Markén, leg läkare, specialist i oftalmologi
  Georgios Karanis,leg läkare, specialist i oftalmologi
  Guy Shanks, leg läkare, specialist i oftalmologi

  Karim Makdoumi,leg läkare, specialist i oftalmologi
  Lars Walfridsson, leg läkare, specialist i oftalmologi
  Livian Hamitaj,leg läkare, specialist i oftalmologi
  Maria Jemt, leg läkare, specialist i oftalmologi
  Pia Sundsten-Aronsson, leg läkare, specialist i oftalmologi

 • Öron-, näs- och hals

  Tonsillektomi, abrasio, paracentes och plaströr, näspolyper, borttagande av hudförändringar, septumplastik, näsplastik.

  Abbe Kubaji, leg läkare, specialist i öron-näsa-halssjukdomar
  Hans Gustafsson,  leg läkare, specialist i öron-näsa-halssjukdomar
  Per Neander, leg läkare, specialist i öron-näsa-halssjukdomar

Väntetider

Uppdaterat 2020-06-23:
Vi följer Region Örebro läns restriktioner för planerad vård för patienter
äldre än 70 år.

Boende i Örebro län
   
Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 8 veckor  8 veckor (prioriterade)
Kardiologi 24 veckor  --
Kirurgi 13 veckor  8 veckor (prioriterade)
Sömn 13 veckor  --
Ögon 15 veckor  8 veckor (prioriterade)
Öron-, näs- och hals 19 veckor  > 13 veckor (prioriterade)
     
Boende i annat län
   
Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 8 veckor 8 veckor
Handkirurgi 8 veckor 8 veckor
Kardiologi 12 veckor --
Kirurgi 8 veckor 8 veckor
Ortopedi 8 veckor  8 veckor
Ögon 8 veckor  8 veckor (prioriterade)
Öron-, näs- och hals 8 veckor 8 veckor