Läkare opererar patient. Läkare opererar patient.

Remittent

Vi erbjuder specialistvård med personlig omtanke, god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Remiss för patient boende i Örebro län

Remisser ska skickas till respektive specialistklinik på USÖ och därifrån fördelas de sedan till något av länets fyra sjukhus, dit vi räknas. Undantaget är remiss för sömnapnéutredning som kan skickas direkt till oss. 

Remiss för patient boende i annat län

För patienter som tillhör annat län än Örebro län gäller att vi kan ta emot remisser från annan vårdgivare direkt till Capio Läkargruppen.

 • Allmänkirurgi

  Ljumskbråcksoperation, gastroskopier, pilonidalcysta, operation av hemorrojder, lipom, aterom med mera.

  Dr Gunnel Westberg, specialist i allmänkirurgi
  Dr Åsa Ek, specialist i allmänkirurgi

 • Allmänmedicin

  Allmänmedicinsk mottagning, hälsoundersökningar, friskintyg.

  Dr Arne Carlquist, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård
  Dr Anders Linderoth, specialist i allmänmedicin
  Dr Emma Sist, specialist i allmänmedicin
  Dr Göran Stillberg, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar
  Dr Tony Duberg, specialist i allmänmedicin 

 • Anestesi

  Dagkirurgi, även övernattning på vår vårdavdelning. Vi har möjlighet att ta emot ASA 1 och 2-patienter samt patienter med BMI < 35.

  Dr Alex De Leon, specialistläkare i anestesi/intensivvård
  Dr Richard Pellrud, specialistläkare i anestesi/intensivvård

 • Dyslexiutredning

  Vi utreder läs- och skrivförmåga hos barn och unga vuxna. Vid misstanke om språkliga svårigheter, kontakta vår medicinska vårdadminstratör. 

  Vill du skicka en remiss?
  Om patienten bor i Örebro län ska du skicka remissen till Logopedi och foniatri på USÖ. Sedan fördelas remissen till något av länets fyra sjukhus dit vi räknas. Om patienten bor i ett annat län än Örebro län går det bra att skicka remissen direkt till oss.

  Här finns information om vad remissen bör innehålla.
  Underlag till läs- och skrivutredning 

  Exempel på mall för pedagogisk kartläggning:
  Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

  Marie Karlsson, leg logoped
  Sofia Gunnarson, leg logoped

 • Företagshälsovård

  Systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsärenden, hälsoundersökningar, friskintyg med mera.

  Dr Cecilia Tivell, företagsläkare
  Dr Johan Lundqvist, företagsläkare
  Dr Mikael Palmér, ST-läkare Arbets- och miljömedicin

 • Gynekologi

  Konisationer, hysteroskopier, inkontinensutredningar i samarbete med uroterapeut, novasure, TVT, prolapsplastik.

  Dr Karin Franzén, specialist i gynekologi
  Dr Jakob Revelius, specialist i gynekologi
  Eva Larsson Kullander, barnmorska

 • Kardiologi

  Hjärteko, arbetsprov, 24- och 48-timmars EKG, 24-timmars blodtryckskontroll, tum-EKG.

  Dr Katarina Palm, specialist i kardiologi, internmedicin och klinisk fysiologi
  Dr Bertil Borgencrantz, specialist i kardiologi

 • Ortopedi

  Artroskopi
  – knä, t ex meniskektomi
  – axel, t ex bankart, rotatorcuffskador
  – fotled
  – handled

  Korsbandsplastik, hallux valgus, hallux rigidus. Nervinklämning, ledgångsreumatism, ledsvikt i tummen, krokiga fingrar, triggerfinger, inflammationer i handleden, ligamentskador i handleden, tennisarmbåge.

  Dr Claes Fahlman, specialist i ortopedisk kirurgi
  Dr Håkan Alnehill, specialist i ortopedi och handkirurgi
  Dr Piotr Kretowicz, specialist i ortopedisk kirurgi
  Dr Ulf Sennerby, specialist i ortopedisk kirurgi

 • Sömnapné

  Sömnapnéregistreringar.

  Dr Göran Stillberg, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar

 • Vaccination

  Skräddarsydda vaccinationsprogram och hälsoråd inför resan samt även inhemsk infektionsprofylax som t ex influensavaccin. I samarbete med Infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

 • Ögon

  Operation av grå starr, laserbehandling av efterstarr (kapsulotomi), laserbehandling vid glaukom, grön starr (argonlasertrabekuloplastik samt selektiv lasertrabekuloplastik), ögonlocksplastik.

  Dr Daniel Markén, specialist i oftalmologi
  Dr Georgios Karanis, specialist i oftalmologi
  Dr Karim Makdoumi, specialist i oftalmologi
  Dr Lars Walfridsson, specialist i oftalmologi
  Dr Livian Hamitaj, specialist i oftalmologi
  Dr Maria Jemt, specialist i oftalmologi
  Dr Pia Sundsten-Aronsson, specialist i oftalmologi

 • Öron-, näs- och hals

  Tonsillektomi, abrasio, paracentes och plaströr, näspolyper, borttagande av hudförändringar, septumplastik, näsplastik.

  Dr Abbe Kubaji, specialist i öron-näsa-halssjukdomar
  Dr Hans Gustafsson, specialist i öron-näsa-halssjukdomar
  Dr Per Neander, specialist i öron-näsa-halssjukdomar

Väntetider

 

Boende i Örebro län
   
Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 7 veckor 4 - 5 veckor
Kardiologi 10 veckor --
Kirurgi 10 veckor 3 - 4 veckor
Sömn 5 veckor --
Ögon 8 veckor 12 veckor
Öron-, näs- och hals 13 veckor 9 - 10 veckor
     
Boende i annat län
   
Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 7 veckor 4 - 5 veckor
Handkirurgi 4 veckor 4 - 5 veckor
Kardiologi 10 veckor --
Kirurgi 10 veckor 3 - 4 veckor
Ortopedi 15 veckor 5 - 6 veckor
Ögon 8 veckor 12 veckor
Öron-, näs- och hals 13 veckor 6 - 7 veckor