Läkare opererar patient. Läkare opererar patient.

Remittent

Vi erbjuder specialistvård med personlig omtanke, god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Remiss för patient boende i Örebro län

Remisser ska skickas till respektive specialistklinik på USÖ och därifrån fördelas de sedan till något av länets fyra sjukhus, dit vi räknas. Undantaget är remiss för sömnapnéutredning som kan skickas direkt till oss. 

Remiss för patient boende i annat län

För patienter som tillhör annat län än Örebro län gäller att vi kan ta emot remisser från annan vårdgivare direkt till Capio Läkargruppen.

 • Allmänkirurgi

 • Allmänmedicin

 • Anestesi

 • Dyslexiutredning

 • Företagshälsovård

 • Gynekologi

 • Kardiologi

 • Ortopedi

 • Sömnapné

 • Vaccination

 • Ögon

 • Öron-, näs- och hals

Väntetider

Uppdaterat 2021-07-13

Specialitet Mottagning Operation
Gynekologi 9 - 13 veckor 9 - 13 veckor
Handkirurgi 9 - 13 veckor 9 - 13 veckor
Kardiologi 9 - 13 veckor --
Kirurgi 9 - 13 veckor 9 - 13 veckor
Ortopedi* 9 - 13 veckor  9 - 13 veckor
Ögon 9 - 13 veckor  9 - 13 veckor
Öron-, näs- och hals 9 - 13 veckor 9 - 13 veckor
* endast för patienter som tillhör annan region än Region Örebro län