Medarbetare talar med patient i telefon Medarbetare talar med patient i telefon

Synpunkter på vården

Vi uppskattar att du som patient eller närstående till en patient kommer synpunkter på vården - med din hjälp kan vi bli bättre.

I första hand bör du kontakta personalen på den mottagning du blivit behandlad. Du kan ringa, skicka ett brev eller kontakta oss via .

Capio Läkargruppen
Box 344
701 46 Örebro

Telefon 019-21 79 00 (vx)

Verksamhetschef Anita Holmqvist
Telefon 019-21 79 79 

Om du under din vistelse hos oss har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på ett kort som finns i huvudentrén.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till där du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.
Patientnämnden
Örebro läns landsting
Box 1613
701 16 Örebro
E-post: patientnamnden@regionorebrolan.se
Telefon 019-602 27 60

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Box 17830
118 94 Stockholm
E-post: info@lof.se
Telefon 08-5510 1000

Patientförsäkring Zürich

För privatbetalande patienter och patienter med sjukvårdsförsäkring har vi tecknat Patientförsäkring hos . Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under förutsättning att skadan är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 1996:799.

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Box 17608
118 92 Stockholm
E-post: info@lakemedelsforsakringen.se
Telefon 08-462 37 00

1177 Vårdguiden

Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.