Sjuksköterskor i samtal på mottagningen. Sjuksköterskor i samtal på mottagningen.

Våra vaccinationer

Vi hjälper dig och din familj med vaccinering inför resan eller för att stärka skyddet mot vanliga sjukdomar i Sverige.
Familj med hund i skogen

Vaccinera dig mot TBE

Nu är det dags! Du som vistas mycket i skog och mark rekommenderas vaccination mot TBE.

Resevaccin

 • Gula febern

  Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan leda till dödligt förlöpande gulsot och är en fruktad farsot. Vaccinationen med en spruta ger fullgott skydd i tio år. Gravida bör undvika vaccination, liksom att överhuvudtaget resa till dessa länder.
  Boka tid

 • Kolera och turistdiarré

  Kolera är en fruktad tarmsjukdom som ger stora vätskeförluster. Sjukdomen kan vara livshotande och orsakas av en bakterie i avloppsförorenat dricksvatten. Risken för friska personer att insjukna är mycket liten.

  Vaccinet drickes på fastande mage vid två tillfällen och samma vaccination ger även ett visst skydd mot turistdiarré. Senast två veckor för avresan bör vaccinationen påbörjas. Boka tid

 • Tyfoid

  Tyfoid är den allvarligaste formen av salmonella, den är dock ovanlig. Vaccinet tas i kapselform på fastande mage på tre olika dagar och minst tre veckor före avresan. Det ger då ett säkert skydd i cirka 3 år. Vaccinet kan också ges som spruta om du har mindre än 3 veckor till din resa.
  Boka tid

   

 • Japansk encephalit

  Japansk encephalit är en virussjukdom i Sydostasien som överförs med myggor från grisar. Infektionen resulterar i en svår hjärnhinneinflammation och ger förlamningar som ibland är bestående och i vissa fall dödliga. Risken att drabbas är liten och hittills har bara två svenskar insjuknat. Därför bör vaccination endast övervägas vid långvarig vistelse (minst en månad) på landsbygden i den drabbade delen av världen. Myggstift och/eller nät rekommenderas.
  Boka tid

   

 • Rabies

  Rabies är en historiskt fruktad virussjukdom som inte är behandlingsbar. Den leder alltid till döden hos ovaccinerade. Smitta sker genom bett eller rivning av rabiessmittat djur, i regel hund eller katt.

  Sjukdomen finns hos varmblodiga däggdjur över hela världen utom i England, Skandinavien, Australien och Nya Zeeland. Eftersom tiden från smitta till sjukdom är ovanligt lång (20-29 dagar) går det att förstärka vaccinet om du misstänker att du blivit smittad. Som ovaccinerad måste du dessutom alltid ha rabiesserum. Därför bör du vid misstänkt bett uppsöka vårdinrättning eller Svenska ambassaden i landet, helst inom två dygn.
  Boka tid

 • Malaria

  Malaria är en parasitsjukdom som överförs av myggor. Den skördar miljontals dödsoffer varje år. Att ta malariatabletter i förebyggande syfte vid utlandsresor till riskområden är en självklarhet - liksom insektsskydd av olika slag. En ökad resistens hos parasiten har blivit ett tilltagande bekymmer, särskilt i Afrika och i delar av Sydostasien.

  Inför resan hjälper vår infektionsdoktor gärna dig med välja rätt skydd för just ditt resmål. Ett annat enkelt men viktigt skydd på resan är ett myggnät och myggmedel. Sådana finns att köpa på mottagningen.

  Är du gravid bör du undvika att resa till malariaområden.
  Boka tid

   

 • Polio

  Polio är ett tarmvirus som människan får i sig med föda eller vatten i länder med dåliga sanitära förhållanden. Sjukdomen ger förlamningar och kan vara livshotande. I Sverige hade vi senaste epidemien på 50-talet. Vid utlandsresa bör du se över ditt skydd.
  Boka tid

 • Difteri

  Difteri orsakas av en bakterie i hals och luftvägar. Den producerar ett gift som angriper hjärta och nerver med förlamningar och hjärtsvikt som följd. Antibiotika angriper bara bakterien, inte giftet. Sjukdomen har varit på stark frammarsch i Ryssland och Baltikum och oro finns för spridning till våra breddgrader. Många äldre och medelålders personer har visat sig ha ett nedsatt skydd. Grundvaccinering sker tillsammans med stelkramp och bör fyllas på med en spruta vart 20:e år.
  Boka tid

 • Hepatit A (gulsot)

  Hepatit A-skydd bör du ha vid resor utanför Västeuropa. Sjukdomen är en födoämnessmitta där ett tarmvirus angriper levern och ger gulsot. Gammaglobulin är en insamlad plasmaprodukt från redan immuna personer och ges som ett kortvarigt skydd. Hepatit A-vaccin ger ett eget bestående skydd. Efter två sprutor räcker skyddet i minst 30 år.
  Boka tid

 • Tuberkulos

  Tuberkulos är en välkänd farsot och en realitet i stora delar av världen. Sjukdomen orsakas av en svårbehandlad bakterie som smittar via upphostningar och upprepad nära kontakt med den sjuke. Allmän vaccination förekommer i många länder, men i Sverige slutade vi med detta 1975. Därför saknar många av våra unga långresenärer skydd. Vid längre vistelser i befolkningstäta och fattiga miljöer rekommenderas vaccination. Den bör ske två månader före avresa för att ge ett fullgott skydd. Är du vaccinerad en gång behöver behandlingen vanligtvis inte upprepas.
  Boka tid

Grundvaccin

 • Mässlingsvaccin

  Vilka personer behöver fundera på att eventuellt vaccinera sig mot mässlingen?

  • Personer födda 1960-1969 och inte vet om de haft mässlingen, kan få två doser med 5 års intervall.
  • Personer födda 1970-1980 kan få en dos, då de fått en dos i skolan.
  • Personer födda senare än 1980 skall ej vaccineras nu, de har fått två doser och räknas ha fullgott skydd (förutsatt att de tagit sina vacciner enligt barnvaccinationsprogrammet).
  • Genomgången sjukdom = fullgott skydd.

  Önskar du eventuellt vaccinera dig eller har andra frågor kring vaccinet bokas lättast tid på länk nedan.

  Pris: Mässlingsvaccin 350:- + läkarbesök 250:-, totalt 600:-

  Är du osäker på vilka vaccinationer du har tagit som barn/ungdom? Information om detta kan du söka hos stads/kommunarkivet i den kommun du senast gick i skola (grundskola/gymnasium).
  Boka tid

 • Pneumokockvaccin

  Pneumokockvaccinering (lunginflammation) rekommenderas av folkhälsomyndigheten till:

  • Personer med svåra kroniska sjukdomar, främst hjärt- och lungsjukdomar
  • Personer över 65 år oberoende av hälsotillstånd
  • Personer som tidigare haft lunginflammation orsakad av pneumokocker.

  Vaccination kan med fördel ges i samband med influensavaccinationen. Dessa rekommendationer är inte nya, de har gällt under flera års tid.

  Pris: Pneumokockvaccin 410:- + besök 100:-, totalt 510:- 
  Boka tid

 • Stelkramp

  Stelkramp är en jordbakterie som producerar ett nervgift som ger dödliga kramper. Smitta sker genom förorenade sår men är sällsynt. Grundvaccinering med fyra sprutor och en påfyllning i vuxen ålder ger skydd i cirka 20 år. 
  Boka tid

Övriga vaccin

 • TBE-vaccin

  TBE är en förkortning av engelska Tick-Borne-Encephalitis och sjukdomen är en fästingöverförd virussjukdom i hjärna och hjärnhinnor. Läs mer om vaccination mot TBE via 1177 Vårdguiden


  Boka tid

 • Livmoderhalscancervaccin

  Önskar du få information om vaccin mot livmoderhalscancer samt recept på vaccinet, ring vår kvinnomottagning på telefon 019-21 79 70 för att boka tid.

  Du som redan har recept på vaccinet är välkommen att boka tid till vaccinationssjuksköterska.
  Boka tid

 • Vaccination mot influensa

  Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

  Influensavaccinering är gratis för riskgrupper

  Är du gravid, över 65 år eller har en kronisk sjukdom erbjuds du gratis vaccination.

  Vilka rekommenderas vaccination?

  - Personer över 65 år
  - Gravida
  - Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • andra tillstånd med nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft (mycket kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes
  • kraftigt nedsatt immunförsvar p g a sjukdom eller behandling

  Även du som träffar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar bör vaccinera dig för att minska risken för smittspridning, men får bekosta vaccinationen själv.

  Mer information finns på 1177 Vårdguiden