Provrör Provrör

Antikroppstest Covid-19

Ett antikroppstest kan visa att man har antikroppar mot viruset som orsakar Covid-19. Testet ger svar på 10 minuter och är godkänt av Folkhälsomyndigheten.

Viktigt att veta 

Antikroppar bildas normalt efter genomgången sjukdom. För att antikroppsnivåerna skall hinna nå en mätbar nivå, behöver du vänta minst 14 dagar från att du blivit helt frisk innan du tar ditt test. Du skall alltså inte ha några symtom på sjukdom när du tar ditt antikroppstest.

Testet utförs av legitimerad sjuksköterska genom ett stick i fingret, provsvaret får du inom 10 min. Testet utförs från 12 års ålder.

Pris

450 kr/test (inkl. besöksavgift)

Boka tid för antikroppstest Covid-19

Vi har enbart bokade besök enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att utesluta risken för köbildning i samband med väntetider.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon, måndag - fredag
kl. 10.00 - 12.00. Telefon: 019-15 95 00

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Får du inte upp bokningssidan, prova att använda webbläsaren Google Chrome eller att göra bokningen i din mobiltelefon.


Antikroppstestet

Testet mäter IgG samt IgM antikroppar. Säkrast är svaret om man får positivt eller negativt svar på både IgG och IgM. Ett positivt test mot enbart IgG antikroppar - talar för att du genomgått Covid-19 infektion (IgG antikroppar är specifika och väl riktade mot en specifik sjukdom). Ett positivt svar mot enbart IgM - ett osäkrare svar (IgM är inte lika specifika mot en specifik sjukdom)

OBS! Ett negativt antikroppssvar utesluter inte att du kan ha genomgått en corona-infektion. Det finns andra immunsvar som är mera komplicerade att mäta, dessa mäts inte med snabbtester. 

Snabbtester

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande snabbtester och hur de skall utföras. Det är viktigt att det test man använder har en hög specificitet (innebär låg risk för falskt positivt svar).  Vårt test har specificitet på 100%.

Även hög sensitivitet är viktigt (innebär låg risk för ett falskt negativt svar). Vårt test har sensitivitet på 98%.

Folkhälsomyndigheten har gjort en lista över olika snabbtester som kan rekommenderas, vårt test finns med på denna lista.

Vi har valt använda oss av snabbtest som utförs på plats, främst för att inte ytterligare belasta en redan hårt ansträngd sjukvård och dess lab-verksamhet, men även för att öka tillgängligheten för dem som önskar utföra ett antikroppstest säkert, utan köbildning och onödiga väntetider.

Riktlinjer för personer med antikroppar

Läs Folkhälsomyndighetens  rekommendationer gällande påvisning av antikroppar.