Provrör Provrör

Antikroppstest Covid-19

Ett antikroppstest kan visa att man har antikroppar mot viruset som orsakar Covid-19. Vi erbjuder både snabbtest och antikroppstest genom venöst blodprov (blodprov från armvecket).

Antikroppar bildas normalt efter genomgången sjukdom. För att antikroppsnivåerna ska hinna nå en mätbar nivå behöver du vänta minst 14 dagar från att du blivit helt frisk innan du tar ditt test. Både snabbtestet och det venösa blodprovet mäter IgG samt IgM antikroppar.

OBS! Som vaccinerad mot Covid-19 kan du vara immun mot viruset även om antikroppstestet visar negativt. Ett negativt antikroppssvar utesluter inte heller att du kan ha genomgått en corona-infektion.

Riktlinjer för personer med antikroppar

Läs  gällande påvisning av antikroppar.

Vi erbjuder två olika antikroppstester - snabbtest och venöst blodprov.

Snabbtest

Testet utförs av legitimerad sjuksköterska genom ett stick i fingret och är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Provsvaret får du inom 10 min. Testet utförs från 12 års ålder. Det är viktigt att det test man använder har hög specificitet (innebär låg risk för falskt positivt svar) och hög sensitivitet (innebär låg risk för ett falskt negativt svar). Vårt test har en specificitet på 100% och en sensitivitet på 98%.

Pris

450 kr/test (inkl. besöksavgift)

Boka tid för antikroppstest Covid-19 - Snabbtest

Capio Läkargruppen i Örebro

Vi har enbart bokade besök enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att utesluta risken för köbildning i samband med väntetider.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon, måndag - fredag
kl. 10.00 - 12.00.

Telefonnummer : 019-15 95 00

Du kan också kontakta oss via  

Får du inte upp bokningssidan, prova att använda webbläsaren Google Chrome eller att göra bokningen i din mobiltelefon.

 

Venöst blodprov

Önskar du ta ditt antikroppstest i samband med annan provtagning, eller som fristående prov, på vårt laboratorium kan du boka tid för det hos oss. Blodprovet tas venöst, dvs stick i armen, och skickas för analys till ett externt laboratorium.

Du får ditt svar hemskickat via brev efter att vi mottagit ditt provsvar. Provsvaret kan också ses i din journal på 1177 vårdguiden. 

Pris

600 kr/test (inkl. besöksavgift)

Boka tid för antikroppstest Covid-19 - Venöst blodprov

Capio Läkargruppen i Örebro

Om du vill boka tid eller har frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon måndag- fredag kl. 08.00-16.00.

Telefonnummer:  019-21 79 30