Kvinna pratar i telefon. Kvinna pratar i telefon.

Patientvägledare

Vår patientvägledare kan hjälpa till när det uppstått problem i vården.

Vår ambition är att ge alla våra patienter en god vård med hög medicinsk kvalitet och med ett per­sonligt omhänder­tagande.

Vi vill att du som patient hos oss ska vara nöjd både med den behandling och det bemötande du får.

Om du är missnöjd med den vård du fått hos oss bör du i första hand tala med personalen/enhetschefen på den enhet där du haft kontakt. Ofta kan man då lösa problemet tillsammans.

Du kan även fylla i blanketten Synpunkter/klagomål och skicka till oss.

Om det inte går kan du kontakta vår patientvägledare som kan vara behjälplig med att hitta lösningar och förmedla kontakt.

Patientvägledare
tel: 031-65 72 62, telefonsvarare

Synpunkter på vården

  • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?