Capio Lundby Närsjukhus på Hisingen i Göteborg Capio Lundby Närsjukhus på Hisingen i Göteborg

Om Capio Lundby Specialistsjukhus

Vi erbjuder specialistvård med hög medicinsk kvalitet, medkänsla och ansvar på Hisingen i Göteborg.

Capio Lundby Specialistsjukhus är ett sjukhus som erbjuder planerad specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får du som patient vård på rätt nivå.

Vårt uppdrag

Vårt främsta och huvudsakliga uppdrag är att bedriva planerad specialistsjukvård till invånarna i Göteborg. Detta kan vi göra via långsiktigt avtal med Västra Götalandsregionen. Vi har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård samt högspecialiserad vård. 

Vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Det gör vi genom hög medicinsk kvalitet, medkänsla inför patientens utsatthet och ansvar för patienterna såväl som arbetskamraterna.

Vi är en del i Capio, som är en av de ledande privata aktörerna på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Skandinavien. Som privatsjukhus har vi även andra kunder såsom försäkringsbolag, företag, försäkrings­kassa och privatbetalande pati­enter.

Vi erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet genom hela vårdkedjan. Via gemensamma vårdprogram har vi nära samarbete inom sjukhusets specialiteter såväl som med primärvården och de stora sjukhusen. 

Kvalitetsutveckling pågår ständigt och alltid utifrån patientens bästa. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete är varje medarbetares ansvar med ledningens synliga, engagerade och uthålliga stöd. 

Våra medicinska specialiteter

 • Allmän internmedicin
 • Dialys och Njurmedicin
 • Kirurgi
 • Psykiatri
 • Ögon
 • Öron-Näsa-Hals

Vi har även

 • Dagkirurgisk enhet
 • Provtagning
 • Privat vård (privat sjukförsäkring, företag m m)

Capio Lundby Specialistsjukhus i siffror 2018

Vi tog emot drygt 112 000 patientbesök, varav:
 • 47 000 läkarbesök
 • 9 400 mottagningsoperationer
 • 2 600 dagkirurgiska operationer
 • 444 slutenvårdsoperationer
 • 486 vårddygn 
 • 8 300 dialysbehandlingar
 • 1 100 endoskopier
 • 2 000 barnmorskebesök
 • 1 100 uroterapeutbesök
 • 15 630 sjuksköterskebesök
 • 1 700 diabetessjuksköterskebesök
 • 1 030 dietistbesök
 • 1 260 fotvårdsbesök
 • 2 400 ortoptistbesök
 • 2 900 audionombesök
 • 11 600 sjukgymnastbesök
 • 3 300 psykoterapeutbesök

Mer information om vårt vårdutbud hittar du här.

Exteriör med entréskylt Välkommen till oss!

Ett sjukhus med gamla anor

Redan 1928 startade historien om Lundby sjukhus som idag är Hisingens eget närsjukhus.

Exteriörbild med entréskylt Capio Lundby Närsjukhus

Organisation

Information om vår ledningsgrupp och styrelse.

Våra värderingar

Kvalitet, medkänsla och ansvar är basen i allt vi gör. 

utkiksplats vid havet

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra enheter.