Medarbetare passerar orienteringstavla inne på sjukhuset. Medarbetare passerar orienteringstavla inne på sjukhuset.
Capio Lundby Specialistsjukhus har gamla anor. Redan 1928 startade historien om Lundby sjukhus som idag är Hisingens eget närsjukhus.

Det som en gång började som en kirurgisk poliklinik år 1928 är idag ett specialistsjukhus med ett tiotal specialiserade enheter. Vi tar årligen emot cirka 110 000 patientbesök och är en arbetsplats för 180 medarbetare. 

Tidigare namn

1928-1949 Kirurgiska polikliniken i Lundby (en fristående poliklinik, Gothia, Lundby Hamngata)

1950-1965 Sjukvårdscentralen i Lundby (Gamla Tuvevägen 15)

1966-1976 Lundby sjukvårdscentral (Wieselgrensplatsen 2A) 

1977-1993 Lundby sjukhus (Wieselgrensplatsen 2A)

1994 Privat regi, 1995 Lundby Sjukhus AB

2000 Capio Lundby Sjukhus AB

2012-2020 Capio Lundby Närsjukhus

Milstolpar

1928 Lundby sjukhus startade som en av de fristående poliklinikerna  på Lundby Hamngata, en kirurgisk poliklinik öppnades.

1932-33 Enligt Göteborgs kommunalkalender fanns även en kvinnopoliklinik i Lundby under en kort tid.

1950 Lundby sjukvårdscentral, nybyggnad Gamla Tuvevägen 

1966 Lundby sjukvårdscentral flyttade till den då nya byggnaden vid Wieselgrensplatsen på Hisingen.

1976 Lundby sjukhus, nytt namn, då fanns en rad olika specialiteter och ett antal vårdplatser för sexdagarsvård.

1994 Privat regi, Göteborgs Läkarförbund AB (GLF AB) efter omorganisation inom distriktsjukvården i Göteborg.

1994/95 Bure-koncernen övertar Lundby sjukhus, i dotterbolaget Bure Hälsa och Sjukvård där även St Görans sjukhus ingick. 

2000 Bure Hälsa och Sjukvård byter namn till Capio AB.

2000 Lundby Sjukhus fick därmed nytt namn - Capio Lundby Sjukhus AB.

2000 Förnyat avtal, ny Dialysenhet. Öppnades i paviljonger utanför sjukhusets entré. 

2005 ISO-certifiering kvalitet, som första specialistsjukhus i Sverige.

2008 ISO-certifiering miljö.

2012 Förnyat avtal, innebar åter nytt namn Capio Lundby Närsjukhus. Alla sjukhusets satellitmottagningar flyttade in i en och samma byggnad på Wieselgrensplatsen.

2021 Förnyat avtal som bland annat innebar namnändring till Capio Lundby Specialistsjukhus.

utkiksplats vid havet

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra enheter.

 

Läkare undersöker huden på patient.

Vårt vårdutbud

Läs mer om de medicinska specialiteter vi erbjuder samt övriga tjänster såsom fysioterapi/sjukgymnastik, provtagning, med mera.

Vårdas av oss

Det finns flera vägar till vård hos oss - via vårt avtal med Västra Götalandsregionen, sjukvårdsförsäkring eller privat. Här hittar du mer information om hur du blir patient.