Rapsfält i blom, blå himmel i bakgrunden. Rapsfält i blom, blå himmel i bakgrunden.
Vi vill ständigt utvecklas och förbättra oss och är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö.

Kvalitet

Att utveckla och förbättra kvaliteten i vårt arbete är en ständig process. I detta arbete inkluderar vi allt från medicinsk kvalitet, medicinsk omvårdnad och patientsäkerhet till service för patienter och anhöriga samt utbildning och arbetsmiljö.

Systematiskt förbättringsarbete - en integrerad del av Capio-modellen

Alla delar av Capio Lundby Specialistsjukhus kvalitetsledningsarbete är väl dokumenterade och innefattar planering, genomförande och uppföljning. Kvalitetsledningssystemet är känt och förankrat i hela organisationen och överensstämmer med Capio-modellen (se figur). Capio-modellen beskriver hur vi genom att sätta patienten i centrum bygger en organisation med utgångspunkt i vår kunskap om patientbehoven. Den beskriver vår värdegrund och är vår kompass i allt vi gör. I modellen illustreras bl a. hur vi genom systematiskt förbättringsarbete sätter mål och mäter kvalitet för att veta var vi står och hur vi kan bli bättre.

Våra patienter och beställare ger oss höga betyg vid systematiska kundundersökningar.

Redan år 2005 valde att kvalitetscertifiera oss enligt ISO-standard och vi miljöcertifierades 2008. 

Vad innebär ISO-certifiering?

För att bli certifierad ska man uppvisa att man bedriver ett systematiskt förbättringsarbete. Det gör man via ledningssystem som innefattar planer, rutiner, arbetssätt med mera och detta bedöms mot kravdokumentet ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen).

Våra värderingar 

Verksamhetspolicy

Vill du veta mer om vårt kvalitets- och miljöarbete?

Du är välkommen att kontakta Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig

utkiksplats vid havet

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra enheter.

 

medarbetare pratar med varandra vid dator.

Synpunkter på vården?

Vi uppskattar att du som patient eller närstående till en patient kommer synpunkter på vården - med din hjälp kan vi bli bättre.