Glasdörr med skylt IN, reception i bakgrunden. Glasdörr med skylt IN, reception i bakgrunden.

Organisation

Capio Lundby Specialistsjukhus ledningsgrupp

  • Agnetha Folestad, VD och verksamhetschef
  • Lars Eklund, biträdande verksamhetschef
  • Ola Blomqvist, chefläkare
  • Johanna Falkengaard, ekonomichef
  • Bodil Andersson, kvalitets- och processansvarig

Capio Lundby Specialistsjukhus styrelse

  • Britta Wallgren, tf ordförande, representant affärsområde Capio Specialist
  • Agnetha Folestad, VD/styrelseledamot Capio Lundby Specialistsjukhus
  • Johanna Falkengaard, styrelseledamot 
  • Peter Kullberg, styrelseledamot, Capio AB Sverige
  • Revisorer Ernst & Young AB
utkiksplats vid havet

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra enheter.