Leende man i trädgård Leende man i trädgård

Hjärt- och kärlsjukdomar

Vi utreder, bedömer, diagnostiserar och behandlar patienter med hjärt- och kärlproblem.

Hjärt-kärlmottagningen är en del av Medicinenheten. 

Vi hjälper dig med 

 • Högt blodtryck
 • Kranskärlssjukdom
 • Blodfettsrubbningar
 • Hjärtsvikt
 • Klaffsjukdom samt rubbningar av hjärtrytmen
 • Efterkontroller av kranskärlsoperationer, ballongsprängning och hjärtklaffsoperationer.

De vanligaste undersökningar vi utför 

 • 24-timmars blodtrycksmätning
 • 24-timmars EKG-registrering
 • Event-recorder - händelseregistrering av hjärtrytm
 • Zenicor tum-EKG - händelseregistrering av hjärtrytm
 • Arbets-EKG
 • Ultraljud/Doppler av hjärta
 • Elregularisering av förmaksflimmer, görs på vår Operationsavdelning
 • Spirometriundersökning

Sjuksköterskemottagning

Vi har sjuksköterskemottagning med AK-mottagning, apparatutlåning. Där det finns ett nära samarbete med dietist och fysioterapeut

Provtagning

Här på Medicinenheten finns även den sjukhusgemensamma provtagningen som servar hela sjukhusets enheter med provtagning före eller efter besök. 

Vi jobbar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Våra läkare har specialistkompetens och mångårig erfarenhet av invärtesmedicinska sjukdomar. Vi lägger stor vikt vid att du som patient ska känna dig trygg, välinformerad och delaktig i vården. 

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Vi registrerar våra hjärtsviktspatienter i  som är ett nationellt kvalitetsregister. Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet.

Vi finns på plan 1, Medicinenheten.

Välkommen till Medicinenheten

Invärtesmedicin, diabetes, hjärt-kärl, mag-tarm.

Öppettider

Mån-fre 8-16, helgfri vardag 

Vid storhelger och semesterperiod kan öppettiderna variera. Kontrollera här på hemsidan eller kontakta enheten.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via .

Telefon: 031-65 70 57
Information om vårt telefonkösystem

Vill du bli uppringd? 

Kontakt standardiserat vårdförlopp cancer

Enhetschef: Carina Bråtendal

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss. Detta kan göras antingen via 1177:s e-tjänst (se länk ovan) eller genom att skriva ut och fylla i nedan dokument och skicka in det till oss. Läs mer om att bli patient hos oss.

Blankett för egenremiss till Medicinenheten

Kvinna i skogen

Välkommen till Capio Lundby Specialistsjukhus

Det finns flera vägar till vård hos oss - via vårt avtal med Västra Götalandsregionen, sjukvårdsförsäkring eller privat. 

Bli patient hos oss
Ormbunke i kvällsljus

Väntetider

För vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras information om väntetider av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Ipad med info om journal på nätet

Läs din journal via nätet

Du vet väl om att du kan ta del av din journal digitalt via 1177:s e-tjänster? Du hittar mer information om detta på 1177 Vårdguiden.

Två människor som skapar ett hjärta med händerna tillsammans.

Hög kvalitet

Vi lägger stor vikt vid att ständigt utveckla och förbättra oss och genomför därför regelbundna patientnöjdhetsmätningar. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet och deltar t.ex. i  där alla patienter med hjärtsvikt följs upp.