Blommande buske med röda bär Blommande buske med röda bär

IBS-skola

En kurs för dig som fått diagnosen IBS (Irritable Bowel Syndrome) där du får mer kunskap om diagnosen och vad du själv kan göra.

Syftet med IBS-skolan är att lära dig mer om vad denna diagnos innebär och vad du själv kan göra för att påverka och förbättra dina symtom. Forskning visar att flera olika faktorer påverkar symtomen och det finns därför ingen enskild behandling som fungerar bäst, utan det behövs ett större grepp och helhetstänk.

Kursens innehåll

Kursen är upplagd på 6 tillfällen à 2 timmar, och varje kurstillfälle har ett tema. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment och vi arbetar med hemuppgifter.

Vid första kurstillfället talar vi om hur mag- tarmkanalen fungerar och går igenom symtomkriterierna för IBS samt hur det yttrar sig hos olika individer. Det handlar också om fysisk aktivitet.

Andra gången handlar om kostens inverkan och vad man genom kostförändringar kan göra för att påverka smärta, förstoppning, diarré och gasbildning.

Tredje tillfället handlar om stressens påverkan på kroppen samt avspänning.

Fjärde gången behandlar vi smärtfysiologi, tankar och beteenden och gången därpå handlar om sömn och läkemedelsbehandling. Då kommer en mag- tarmläkare och talar om vad som går att påverka med hjälp av läkemedel. Man får vid sjätte tillfället prova på avspänningsträning.

En viktig del av skolan är att få träffa andra i liknande situation, att få prata om praktiska svårigheter och få diskutera lösningar och förhållningssätt.

Är du intresserad av att delta i IBS-skola?

Då kan din läkare skriva remiss som skickas till Medicinenheten för vidare handläggning. Du kan också skriva en egenremiss.

Välkommen till Medicinenheten

Invärtesmedicin, diabetes, hjärt-kärl, mag-tarm.

Öppettider

Mån-fre 8-16, helgfri vardag 

Vid storhelger och semesterperiod kan öppettiderna variera. Kontrollera här på hemsidan eller kontakta enheten.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via .

Telefon: 031-65 70 57
Information om vårt telefonkösystem

Vill du bli uppringd? 

Kontakt standardiserat vårdförlopp cancer

Enhetschef: Carina Bråtendal

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss. Detta kan göras antingen via 1177:s e-tjänst (se länk ovan) eller genom att skriva ut och fylla i nedan dokument och skicka in det till oss. Läs mer om att bli patient hos oss.

Blankett för egenremiss till Medicinenheten