Öronläkare undersöker patient Öronläkare undersöker patient

Öron-, näs- och halssjukdomar

Vi utreder, behandlar och opererar sjukdomar i öron, näsa och hals.

Till oss på Öron-Näsa-Halsenheten kommer vuxna och barn med olika sjukdomar och besvär som våra erfarna öron-näsa-halsspecialister utreder och behandlar.

Vi hjälper dig med

 • Infektioner
 • Allergier
 • Hörselnedsättning
 • Sväljningsproblem
 • Knöl på halsen
 • Borttagande av hudförändring inom huvud/hals-området (ej av kosmetiska skäl)
 • Operation av halsmandlarna
 • Insättning av plaströr genom trumhinnan
 • Skrapning av körteln bakom näsan
 • Olika näsoperationer (ej plastikoperationer)
 • Näsblödning
 • Yrsel
 • Bihålebesvär

Hörapparater, andra hörseltekniska hjälpmedel

Har man problem med sin hörapparat skall man vända sig till sin hörselvårdsmottagning.

Vid behov av hörapparat och hörseltekniska hjälpmedel skickar vi dig på remiss till Hörselverksamheten för utprovning.

Arbetar du i en bullrig miljö, eller är du ljudöverkänslig? Då kan vår audionom erbjuda indviduellt utprovade hörselskydd och badproppar.  

Mer information om Individuellt anpassade hörselskydd

Operationer

På operationsavdelningen görs:

 • Rörinsättning genom trumhinnan på barn
 • Skrapning av körtel bakom näsan
 • Borttagande av halsmandlar
 • Olika näs- och bihåleoperationer (ej plastikoperationer)
 • Röstförbättrande kirurgi
 • Plastik av utstående öron hos barn

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. Vi som arbetar här är erfarna specialistläkare, foniater, audionomer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare med mångårig erfarenhet inom öron-, näsa- och halsområdet.