Kvinna tittar ut genom fönster Kvinna tittar ut genom fönster

Psykiatriska sjukdomar

Vid Psykiatrienheten arbetar vi med kognitiv inriktning i öppenvård och fokuserar på snar rehabilitering.

Vi hjälper dig med

  • Depressionstillstånd
  • Olika ångesttillstånd såsom paniksyndrom, tvångssyndrom, fobier och generaliserad ångest
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Neuropsykiatriska tillstånd, utredning och behandling

På Psykiatrienheten arbetar vi med kognitiv inriktning i öppen vård och fokuserar på snar rehabilitering och återgång i arbete. Vi har en nära samverkan med primärvården, men även andra viktiga aktörer som försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst.

Behandlingsmetoder som vi använder

  • Kognitiv BeteendeTerapi (KBT)

  • Kroppsmedvetandeträning (KMT)

Vi jobbar i team

Vi jobbar i väl sammansatta team med olika yrkeskategorier för att du som patient ska få den bästa vårdkedjan. På enheten arbetar erfarna psykiatriker, psykoterapeuter, medicinska sekreterare, sjukgymnaster med psykiatrisk och psykosomatisk inriktning, psykiatrisjuksköterska och psykologer.

Nybesöksutredning

När du kommer till oss kommer vi att göra en nybesöksutredning, den kan se lite olika ut beroende på hur vi bedömer din remiss. En nybesöksutredning består av 1-3 besök varav minst ett av besöken är till en läkare. Därefter kommer vi tillsammans med dig göra en plan för din fortsatta behandling. Det kan innebära att vi fortsätter din behandling på vår enhet eller att vi remitterar dig vidare till en annan enhet inom specialistpsykiatrin, primärvården eller annan planering som vi bedömer vara lämplig.

Hög kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Det är viktigt för oss hur du som patient upplever vården, därför genomför vi patientnöjdhetsmätningar regelbundet. 

Länktips
Välkommen till Psykiatrienheten

Öppettider

Mån-fre 8-16, helgfri vardag

Vid storhelger och semesterperiod kan öppettiderna variera. Kontrollera här på hemsidan eller kontakta enheten.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via .

Telefon: 031-65 70 43
Information om vårt telefonkösystem

Enhetschef: Ulrika Rosell

Remiss

För att komma till oss behöver du en remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss. Läs mer om att bli patient hos oss.

Om du överväger att skriva en egenremiss till oss, vänligen läs denna information först så du får så bra hjälp som möjligt. Egenremiss kan antingen skickas via 1177:s e-tjänst (se länk ovan) eller så skriver du ut, fyller i och skickar in följande dokument:
Blankett för egenremiss till Psykiatrienheten

man och kvinna sitter i soffa med mobiltelefon

Videobesök?

Med mobilt bank-ID och en mobiltelefon/dator finns möjlighet att genomföra ett videobesök med din vårdgivare på Psykiatrienheten.

Så går ett digitalt besök till
Kvinna i skogsområde

Välkommen till oss!

Det finns flera vägar till vård hos oss - via vårt avtal med Västra Götalandsregionen, sjukvårdsförsäkring eller privat.

Körkortsintyg

Vi erbjuder endast körkortsintyg till dig som har en pågående vårdkontakt på Psykiatrienheten här på Capio Lundby Närsjukhus.

Om du inte redan är patient hos oss ber vid dig kontakta annan enhet för hjälp med körkortsintyg.

Stenröse och buske med syrén.

Hur ser dina alkoholvanor ut?

Vill du testa dina alkoholvanor inför ditt besök hos oss?

Formuläret  (Alcohol Use Disorder Identification Test) är ett hjälpmedel för att identifiera riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Tolkningen av resultaten ska värderas i ett större sammanhang och svaren kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende. Skriv ut, fyll i och ta med formuläret till oss så går vi tillsammans igenom ditt resultat. 

Har du fått diagnosen depression?

Vi söker vuxna frivilliga med depression till den kliniska forskningsstudien  ESCAPE-TRD.
Om du har en depression som inte förbättras kan du vara lämplig att delta i den här studien av ett försöksläkemedel.

Du kan vara lämplig om du:

  • är mellan 18 och 74 år
  • har diagnostiserats med en depression som inte förbättras
  • för närvarande tar antidepressiva läkemedel
  • inte har svarat på minst 2 olika antidepressiva behandlingar.

Om du är intresserad kommer fler lämplighetskriterier att bedömas av studieläkaren eller studiepersonalen.

Lämpliga patienter kan få försöksläkemedel och viss medicinsk vård som krävs för studien utan kostnad.

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Ulrika Rosell 072-858 43 22