Stenmur med blommande hundkex i förgrunden Stenmur med blommande hundkex i förgrunden

Gastroskopi

Genom gastroskopi kan vi se om det finns sjukliga förändringar i matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen.

Gastroskopi görs för att undersöka matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen, för att se om det finns några sjukliga förändringar. Vid behov kan man ta vävnadsprov för mikroskopisk analys. En sådan provtagning i samband med undersökningen är smärtfri och ofarlig. Man kan vid behov också ta bort polyper och behandla blödande kärlförändringar.

Allmänt

Ring din egen mottagning där du behandlas om du:

  • har medicin mot diabetes
  • äter Waran eller Marcomar
  • har, eller blivit opererad för hjärtklaffsjukdom
  • har uttalad hjärtsvikt eller svår (syrgasberoende) lungsjukdom

Före undersökningen

För att vi ska kunna genomföra undersökningen måste magsäcken vara tom. Du ska därför inte äta eller dricka sex timmar före undersökningen. Du får dock ta din morgonmedicin med lite vatten.

Undersökningen

För själva undersökningen används ett instrument, i form av en böjlig slang med en diameter på knappt en cm, som förs ned genom svalget. Det sänder en bild av matstrupen, magsäcken och övre tunntarmen som man granskar på en TV-skärm.

Om du så önskar blir du bedövad med ett bedövningsspray i svalget för att minska svalgreflexerna. Själva undersökningen tar 5 minuter. Hela besöket tar inte mer än 30 minuter. Undersökningen utförs av läkare.

Efter undersökningen

Om du fått bedövningsspray i svalget ska du inte äta eller dricka förrän du känner att bedövningen släppt. Det finns annars risk att du sväljer fel. Preliminärt undersökningsresultat erhåller du innan du går hem. Svar översändes skriftligt till inremitterande läkare.

Vårdas av oss

Det finns flera vägar till vård hos oss - via vårt avtal med Västra Götalandsregionen, sjukvårdsförsäkring eller privat. Här hittar du mer information om hur du blir patient.

Ormbunke i kvällsljus

Aktuella väntetider

För vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras information om väntetider av Sveriges kommuner och regioner (SKR).