Stenmur med blommande hundkex i förgrunden Stenmur med blommande hundkex i förgrunden

Gastroskopi

Varför görs undersökningen?

Gastroskopi gör man för att undersöka matstrupen, magsäcken och övre delen av tunntarmen. Vid denna undersökning kan vi se om det finns några sjukliga förändringar. Vid behov kan man även ta vävnadsprov för mikroskopisk analys. En sådan provtagning i samband med undersökningen är smärtfri och ofarlig.

Förberedelser

För att vi ska kunna genomföra undersökningen måste magsäcken vara tom.  
Du ska därför inte äta sex timmar före undersökningen. Du får däremot dricka klara drycker (så som vatten, saft, te och kaffe) fram till 2 timmar innan undersökningen och det går bra att ta eventuella morgonmediciner.

Ring din egen mottagning där du behandlas:  

  • Om du har diabetes 
  • Om du tar blodförtunnande medicin 
  • Waran (gäller ej Trombyl) – Kontakta din Waran-mottagning när du fått detta undersökningsdatum och medtag aktuellt PK-värde till ditt besök hos oss, ditt PK önskas vara <1.5. 

Undersökningen

Vid själva undersökningen används ett instrument, i form av en böjlig slang med en diameter på knappt 1 cm, som förs ned genom svalget. Det sänder en bild av matstrupen, magsäcken och övre tunntarmen som man granskar på en TV-skärm. 

Om du önskar blir du bedövad med en bedövningsspray i svalget för att minska svalgreflexerna. Själva undersökningen tar cirka 5 minuter. Hela besöket tar inte mer än 20 minuter. 

Efter undersökningen

Preliminärt undersökningsresultat får du muntligt från läkaren innan du går hem. Om du fått bedövningsspray i svalget skall du inte äta eller dricka förrän du känner att bedövningen släppt vilket tar cirka en timme. Det finns annars risk att du sväljer fel. 

Ett skriftligt svar på undersökningen skickas till din inremitterande läkare. 

Vårdas av oss

Det finns flera vägar till vård hos oss - via vårt avtal med Västra Götalandsregionen, sjukvårdsförsäkring eller privat. Här hittar du mer information om hur du blir patient.

Ormbunke i kvällsljus

Aktuella väntetider

För vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras information om väntetider av Sveriges kommuner och regioner (SKR).