Å med träd som speglar sig i vattnet Å med träd som speglar sig i vattnet

Koloskopi

Varför görs undersökningen?

Koloskopi görs om man till exempel har problem med diarréer, blodbrist eller om man har blod i avföringen. Med ett mjukt och böjligt instrument, koloskopet, kan läkaren se in i tjocktarmen och upptäcka om sjukliga förändringar i tarmen kan vara orsaken till problemen.

Före undersökningen

När man gör en koloskopi måste tjocktarmen vara ren så att läkaren kan se slemhinnan. Därför måste man tömma tarmen på innehåll, laxera. Det vanligaste sättet att få ut tarmens innehåll är att dricka laxermedel, Laxabon, Vistaprep eller Picoprep. Laxermedlet gör så att magen sätts igång och man får diarré.  

Recept på laxering är skrivet till dig och du ska hämta ut detta på ditt apotek senast 4 dagar före din undersökning. Var god se bifogad patientinformation angående förberedelser för din laxering.  

Patientinformation Picoprep

Patientinformation Laxabon/Vistaprep

Mediciner 
Om du tar järntabletter måste du sluta ta dessa 1 vecka innan undersökningen. Du bör heller inte ta Bulkmedel, till exempel Inolaxol och Lunelax veckan innan undersökningen. Har du trög mage bör du istället ta ett tarmtömningsmedel, till exempel Laxoberal.  

Kontakta din egen mottagning där du behandlas:  

  • Om du har diabetes 
  • Om du tar blodförtunnande medicin 
  • Waran (gäller ej Trombyl) – Kontakta din Waran-mottagning när du fått detta undersökningsdatum och medtag aktuellt PK-värde till ditt besök hos oss, ditt PK önskas vara <1.5. 
  • Pradaxa, Xarelto eller Eliquis – Sluta med dessa två dagar före undersökningarna. Kontakta din behandlande läkare för besked om utsättning/dosering/återinsättning. 
  • Clopidrogel – Sluta med den sju dagar före undersökningarna. Kontakta din behandlande läkare för besked om utsättning/dosering/återinsättning. 

Övriga mediciner går bra att ta som vanligt. 

Undersökningen

Koloskopet är ett instrument som är format som en lång slang och detta förs in via ändtarmsöppningen och följer veckningarna genom hela tjocktarmen. Längst fram på instrumentet finns en liten lins med belysning och ett datachip som överför bilder av tarmens inre till en TV-skärm.  

Inför undersökningen får du byta om till en patientskjorta och du kommer att få en liten kanyl insatt i armvecket. Obehag och smärta kan uppstå vid passage i tarmkrökar och smärtstillande eller lugnande läkemedel kan behövas. Du börjar med att ligga på din vänstra sida men genom undersökningen kan du sedan behöva ändra läge på britsen. Hur lång tid undersökningen tar varierar eftersom tarmen ser olika ut från person till person, det kan ta alltifrån en kvart till en timme. 

Efter undersökningen

Efter undersökningen kan du behöva vila en stund innan man går hem. Läkaren som gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt efteråt. Om vävnadsbitar skickas för mikroskopisk undersökning, kommer svar per brev hem till dig efter cirka 1 månad. 

Efter undersökningen kan man uppleva att magen känns spänd och uppblåst. Det beror på den luft som läkaren blåste in vid undersökningen. Obehagen försvinner allt eftersom luften kommer ut. Du kan äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen. Om du fått lugnande och/eller smärtstillande medicin ska du inte köra bil eller cykla förrän nästa dag, eftersom reaktionsförmågan är nedsatt. Man kan även behöva ta ledigt från arbetet för resten av dagen. 

En känd men ovanlig komplikation är blödning från tarmen och en annan, extremt ovanlig, är hål i tarmväggen. Då behövs sjukhusvård. Vid akuta problem efter undersökningen (till exempel feber, buksmärta, kräkning eller blödning), kontakta i första hand Capio Lundby Sjukhus vardagar/dagtid, telefon 031-65 70 57. Övrig tid skall du ta kontakt med närmaste akutsjukhus.

 

Vårdas av oss

Det finns flera vägar till vård hos oss - via vårt avtal med Västra Götalandsregionen, sjukvårdsförsäkring eller privat. Här hittar du mer information om hur du blir patient.

Ormbunke i kvällsljus

Aktuella väntetider

För vård inom offentlig sjukvård sammanställs och publiceras information om väntetider av Sveriges kommuner och regioner (SKR).