Sköterska vid säng med patient, förberedelse behandling. Sköterska vid säng med patient, förberedelse behandling.

Inför din operation

Här har vi samlat information som berör dig som är uppsatt på vår väntelista inför en operation.

När din läkare på Capio Lundby Specialistsjukhus har bedömt att en operation är aktuell, sätts du upp på vår väntelista inför operation. För att sättas upp på väntelistan krävs att du har möjlighet att ta en operationstid inom vårdgarantin (tre månader).

Hälsodeklaration

Utifrån din Hälsodeklaration och din totala hälsosituation görs en bedömning för att se om där finns något som utgör hinder för operation hos oss. Hälsodeklarationen är giltig i sex månader. Det är viktigt att du kontaktar operationsplaneringen om följande händer under väntetiden:

 • Ditt hälsotillstånd eller medicinering förändras.
 • Du har behandlats eller varit inlagd på sjukhus utanför Sverige.
 • Du har blivit besvärsfri.
 • Du som kvinna har blivit gravid eller börjat amma.

Hälsodeklaration

Rökfri inför operation

Det är viktigt med ett rökstopp före och efter operation. Vid rökning ökar bland annat riskerna för sårinfektion och fördröjd sårläkning. Ett rökstopp har även andra positiva effekter på din hälsa.

Alkoholfri inför operation

Att dricka alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för komplikationer i samband med operation. Den nedre gränsen för hur stor mängd alkohol som är skadlig i samband med operation är ännu inte klarlagd.

Vi rekommenderar därför att du är alkoholfri fyra veckor före din operation. Risken för komplikationer i form av blödningar, sårinfektioner och akuta hjärtproblem kan då minska. 

Erbjudande om operationstid

Ett kallelsebrev kommer att skickas cirka tre veckor innan föreslaget operationsdatum. Du måste bekräfta om du kan ta den erbjudna tiden eller inte. Instruktioner om hur du går tillväga finns i kallelsebrevet. Det medföljer även information om fasterutiner samt hur du ska ta dina eventuella mediciner.

Förberedelser i hemmet

Efter vissa operationer kan din rörlighet och funktion bli tillfälligt begränsad. Förbered därför din hemmiljö genom att till exempel placera saker du använder dagligen lättillgängligt. Bor du ensam är det bra att handla och laga färdiga portioner. För dig som har hemtjänst eller tror dig behöva det efter operationen, gäller det att informera dem i god tid före operationen. Inför vissa operationer är det också bra att träna hos en sjukgymnast.

Det är viktigt att:

 • duscha med ett antibakteriellt medel innan operationen för att minska risken för infektioner. Medlet heter   eller  och finns att köpa på Apoteket. Följ duschinstruktionerna noga.
 • du inte använder vanligt schampo, balsam, duschtvål, hudlotion eller parfym.
 • du fastar enligt instruktionerna i kallelsen.
 • hör av dig till oss om du skulle få sår, finnar eller liknande. Dessa kan utgöra en risk för infektion och i så fall innebära att operationen måste skjutas upp tills huden är hel igen.
 • du kontaktar oss om du blir förkyld eller får feber i samband med planerad operation. Vi kan då behöva omboka din operationstid.
 • du får hjälp med hemtransport då du inte får köra bil eller åka kollektivt efter operationen.
 • du inte är ensam hemma under första kvällen och natten efter operationen.
 • du inte kör bil på minst 24 timmar efter operationen.

Risk för inställd operation

Om någon av förberedelserna inte kunnat genomföras finns risk för att operationen ställs in.

Operationsdagen

På din operationsdag ska du inte ha något annat inplanerat. 

Operationer hos oss görs dagkirurgiskt och du går hem samma dag. Du får inte vara ensam hemma under första kvällen och natten efter operationen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ansvara för några värdesaker, lämna värdesaker hemma.

Välkommen att kontakta Operationsplaneringen

Har du frågor inför din operation?

Öppettider

Mån-tors 08.30-11.00, 13.00-14.30

Fre 8.30-11.00

Vid storhelger och semesterperiod kan öppettiderna variera. Kontrollera här på hemsidan eller kontakta enheten.

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-65 72 31
Information om vårt telefonkösystem