Bänk i solljus Bänk i solljus

Kognitiv beteendeterapi

Här kan du läsa mer om vad kognitiv beteendeterapi (KBT) innebär.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om att hjälpa människor att förstå, uttrycka och förändra tankar, känslor och beteenden. Genom att förstå hur tankarna och känslorna skapar obehag kan man förändra sina negativa tanke- och beteendemönster och därmed minska sina besvär. Behandlingsformen är strukturerad, målinriktad, lösningsfokuserad och vanligtvis mer inriktad på nuet och framtiden. Det kan vara viktigt i KBT att förstå hur en problematik har uppkommit, eller tala om svåra händelser i det förflutna. Tyngdpunkten ligger dock alltid på hur man skapar påtaglig förändring i sitt dagliga liv.

Hur går det till?

I KBT börjar man ofta med att, tillsammans med en legitimerad psykoterapeut, bestämma sig för vad man vill uppnå med behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. Detta gör man tillsammans med sin terapeut som kan ha en grundutbildning som t ex psykolog eller socionom. Därefter arbetar man på att utveckla nya tankar och beteenden tills individen upplever att det fungerar bättre. För att lyckas med detta är en väsentlig del av behandlingen övningar, så kallade hemuppgifter, som utförs mellan samtalen. I KBT är man således aktiv i sin egen behandling. Det gör att man kan utnyttja behandlingstiden effektivt. Ofta är behandlingstiderna relativt korta, i de flesta fall cirka 5 – 20 träffar.

Vad kan behandlas?

Idag finns dokumenterat effektiva behandlingsmetoder för bland annat:

  • olika typer av ångestproblem (t ex panikångest)
  • depressioner
  • självförtroendeproblem
  • sömnproblem
  • psykosomatiska och stressrelaterade problem
  • fobier
  • tvångstankar och -handlingar

Forskning har således visat att KBT hjälper många människor för vitt skild problematik. KBT hjälper dock inte alla, och ibland kan man behöva komplettera med andra behandlingsalternativ som t ex. medicinering.

Mer information om Psykiatrienheten 

Välkommen till Psykiatrienheten

Öppettider

Mån-fre 8-16, helgfri vardag

Vid storhelger och semesterperiod kan öppettiderna variera. Kontrollera här på hemsidan eller kontakta enheten.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via .

Telefon: 031-65 70 43
Information om vårt telefonkösystem

Enhetschef: Ulrika Rosell

Remiss

För att komma till oss behöver du en remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss. Läs mer om att bli patient hos oss.

Om du överväger att skriva en egenremiss till oss, vänligen läs denna information först så du får så bra hjälp som möjligt. Egenremiss kan antingen skickas via 1177:s e-tjänst (se länk ovan) eller så skriver du ut, fyller i och skickar in följande dokument:
Blankett för egenremiss till Psykiatrienheten