Kvinna som blickar ut över havet vid solnedgång. Kvinna som blickar ut över havet vid solnedgång.

KMT

Kroppsmedvetandeträning (KMT) är den vanligast förekommande metoden inom psykiatrisk sjukgymnastik.

Psykiatrisk sjukgymnastik

Den vanligast förekommande metoden inom psykiatrisk sjukgymnastik är kroppsmedvetande-träning (KMT). Andra metoder som används är avspänningsträning, stresshantering och motiverande samtal.

Vad är KMT?

Med kroppsmedvetandeträning (KMT) lär man sig att hitta avspändhet i vardagen. Det finns ett tydligt samband mellan kropp och själ och vår livssituation avspeglar sig ofta i olika kroppsliga reaktioner. En ökad kroppsmedvetenhet ger möjlighet till att lyssna och respektera kroppens signaler. Träningen syftar även till att lära sig att vara i nuet vilket ökar
möjligheten till avspänning. På så vis kan man även lära sig tyda och förstå sina känslor och bli mer lyhörd mot sig själv. 

Hur går det till?

Tillsammans med en legitimerad sjukgymnast går man bland annat igenom andningsmedvetenhet, avspänningsförmåga och medveten närvaro. Man enas om vad man vill uppnå med behandlingen och träffas sedan vid 5-15 tillfällen. Effektiviteten i behandlingen ökar om man tränar mellan behandlingstillfällena
och försöker använda sig av övningarna i vardagen. Med KMT uppmärksammas hur man vanemässigt använder kroppen och med enkla rörelser får man lära sig ett mer avspänd förhållningssätt som man har nytt av livet igenom.

Vad kan behandlas?

  • depression
  • olika typer av ångestproblematik
  • fysisk inaktivitet
  • stressrelaterade problem
  • besvär med muskelspänningar
  • problem med självförtroende och självkänsla
  • sömnsvårigheter
  • tvång

Vill du ha mer information om KMT kan du hitta detta på 

Mer information om Psykiatrienheten

Välkommen till Psykiatrienheten

Öppettider

Mån-fre 8-16, helgfri vardag

Vid storhelger och semesterperiod kan öppettiderna variera. Kontrollera här på hemsidan eller kontakta enheten.

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via .

Telefon: 031-65 70 43
Information om vårt telefonkösystem

Enhetschef: Ulrika Rosell

Remiss

För att komma till oss behöver du en remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss. Läs mer om att bli patient hos oss.

Om du överväger att skriva en egenremiss till oss, vänligen läs denna information först så du får så bra hjälp som möjligt. Egenremiss kan antingen skickas via 1177:s e-tjänst (se länk ovan) eller så skriver du ut, fyller i och skickar in följande dokument:
Blankett för egenremiss till Psykiatrienheten