Man använder surfplatta. Närbild på händer och surplatta. Man använder surfplatta. Närbild på händer och surplatta.

Journal på nätet

Läs din journal på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänst "Journalen".

När du söker och får vård förs en patientjournal. Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal kan läsa viss journalinformation via e-tjänsten 

Syftet är att du som patient ska kunna bli mer delaktig i din egen vård. Att kunna läsa din journal via nätet ger dig också möjlighet att förbereda dig inför ett besök i vården och i efterhand förstå vad som hänt och sagts.

Vad kan jag läsa i min journal via e-tjänsten "Journalen"?

Du som har fått vård på Capio Lundby Specialistsjukhus kan se din journalinformation som lagts till från och med 8 december 2015 och framåt.

Äldre journal kan du beställa via e-tjänsten "Journalbeställning" eller fylla i en blankett som skickas till oss, en avgift kan tillkomma (läs mer under Service A-Ö/Journalbeställning) 

I "Journalen" kan du läsa följande information: 

  • Journalanteckningar
  • Diagnoser
  • Svar på röntgenundersökningar
  • Blodprover
  • Läkemedel som ordinerats efter 15 juni 2017

Vårdnadshavares åtkomst

Vårdnadshavare har automatiskt åtkomst till sina barns journaler tills de fyllt 13 år. Vårdnadshavare kan begära förlängd direktåtkomst. Detta sker genom kontakt via 1177.se.

Mina intyg

Från den 18 november 2016 får du som patient på Capio Lundby Specialistsjukhus dina läkarintyg (FK7263) skickade till dig elektroniskt via e-tjänsten "Mina intyg". Du kan läsa och spara dina läkarintyg i din dator. Du kan också skriva ut dina intyg samt skicka dem elektroniskt till Försäkringskassan samtidigt som du ansöker om sjukpenning. Informationen i Mina intyg är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet. Om du vill ha ditt intyg skickat till Försäkringskassan eller utskrivet går det fortfarande bra.