Läkare opererar patient. Läkare opererar patient.

Välkommen med din remiss

Vi erbjuder specialistvård med personlig omtanke, god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.

Remiss för patient boende i Västra Götaland

Vi har avtal med Västra Götalandsregionen och följer samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Vi har 6 specialistenheter i vårt vårdutbud samt dialysverksamhet och en dagkirurgisk enhet.

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss
  • Tänk särskilt på att ange om patienten åberopar vårdgarantin
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ
  • För Standardiserade vårdförlopp cancer gäller särskilt remissförfarande
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer
  • Ange om behov av tolk och vilket språk som gäller

Besök och operationer sker inom vårdgarantin, vanligtvis är väntetiden 5 veckor-3 månader beroende på prioritet. Mer information om våra väntetider hittar du här.

Remiss för patient boende i annat län

För patienter som tillhör annan region än Västra Götaland gäller att vi kan ta emot remisser från annan vårdgivare direkt till Capio Lundby Specialistsjukhus.

Remisskriterier per specialitet

Välkommen med frågor/synpunkter!

Agnetha Folestad
VD/Verksamhetschef
agnetha.folestad@capio.se

Ola Blomqvist
Chefläkare
ola.blomqvist@capio.se

Remissinformation

Gula grässtrån med vippor  i fokus

Standardiserade vårdförlopp (cancer)

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.