Händer mot tangentbord Händer mot tangentbord.

Remissinformation per specialitet

 • Kirurgi

  På Kirurgienheten Capio Lundby Närsjukhus kan vi erbjuda följande:

  • Bedömning och operation av ljumskbråck, navelbråck och övriga bukväggsbråck med öppen eller laparoskopisk teknik
  • Bedömning och operation av gallstenar med laparoskopisk kolecystektomi
  • Operation av varicer med öppen teknik eller endovaskulär teknik, laser
  • Operation av hudförändringar/hudtumörer
  • Bedömning och operation av mjukdelsresistenser, lipom/aterom
  • Bedömning och behandling, operation av hemorrojder/analfissur/anala besvär
  • Nageltrång med Königs operation

  Läs mer om remiss till kirurgienheten samt hitta kontaktuppgifter

 • Njurmedicin

  Njurmedicinska enheten på Capio Lundby Närsjukhus bedriver elektiv av vård av vuxna. 
  I brådskande fall – telefonkontakt till oss utöver skriftlig remiss.
  Akuta fall hänvisas till SU, som också handlägger njurartärstenos.
  Se också Regional Medicinsk Riktlinje VGR: Kronisk njursjukdom.

  Läs mer om remiss till njurmedicinska enheten samt hitta kontaktuppgifter

 • Ortopedi

  För att få högsta möjliga kvalitet i bedömningen och behandlingen av patienterna är diagnoserna uppdelade i olika sektioner för axel, knä, fot/fotled, hand/handled. Remiss från vårdcentral, företagshälsovård eller annan vårdgivare krävs.

  När det blir aktuellt med ställningstagande till operation fullföljs utredningen enligt ansvarsfördelningen och underlaget skickas till Ortopedienheten för ställningstagande till operation.

  Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

  Läs mer om remiss till ortopedienheten samt hitta kontaktuppgifter

 • Psykiatri

  Capio Lundby Närsjukhus bedriver sedan 2006 psykiatri i öppenvård på Hisingen. Psykiatrienheten utför konsultativa bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser gentemot i första hand primärvården. Vi tar också emot remisser från andra vårdgivare som t.ex. företagshälsovård, andra specialistmottagningar inklusive internremisser från Capio Lundby Närsjukhus.

  Läs mer om remiss till psykiatrienheten samt hitta kontaktuppgifter

 • Urologi

  På Urologienheten arbetar vi i ett väl sammansatt team med olika yrkeskategorier för att våra patienter skall få den bästa vårdkedjan. Hos oss behandlas och diagnostiseras sjukdomar i de övre och nedre urinvägarna samt i de manliga könsorganen.

  Läs mer om remiss till urologienheten samt hitta kontaktuppgifter

 • Ögon

  Ögonenheten har 4 olika remittentgrupper: vårdcentraler, optiker, specialistmottagningar (annan än ögon) och egenremiss.

  För att kunna bedöma en remiss behövs:

  • Information om besvär
  • Tid för symtomdebut
  • En klar frågeställning
  • Visus med glasögon (i vissa fall kan vi klara oss utan visus vid konsultremiss från annan specialitet)

  Vi har enbart planerad verksamhet och små möjligheter att emot akutpatienter. 

  Läs mer om remiss till ögonenheten samt hitta kontaktuppgifter

 • Öron-Näsa-Hals

  Vi arbetar utifrån ansvarsfördelningen mellan allmänmedicin och specialistvård öron-näsa-hals. Regional medicinsk riktlinje

  Remiss från vårdcentral, företagshälsovård eller annan vårdgivare krävs. Patienter kan även skriva egenremiss. Vid behov av kompletterande utredningar eller vid fortsatt konservativ behandling återförs patienten till remitterande läkare.

  Läs mer om remiss till öron-näsa-hals-enheten samt hitta kontaktuppgifter

Gula grässtrån med vippor i fokus

Standardiserade vårdförlopp (cancer)

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.