Kirurg förbereder sig för operation Kirurg förbereder sig för operation

Kirurgi

Observera att vi inte behandlar patienter under 16 år.

För att handläggningen skall bli så snabb och smidig som möjlig för patienten så önskar vi att ni gjort klart eventuell utredning av patienten och att relevanta uppgifter finns i remissen.

Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss.

Grundläggande uppgifter som bör finnas med är:

  • Tidigare sjukdomar och operationer
  • Medicinering, framför allt om blodförtunnande
  • Allergi
  • Aktuell fysikalisk status
  • Längd och vikt
  • Tolkbehov, språk
  • Bifoga relevanta röntgensvar och provsvar

Subkutana förändringar och resistenser större än 5 cm bör utredas med MR med och utan kontrast enligt gällande vårdprogram för mjukdelstumörer. (Se ).

Ultraljud är inte tillräckligt för att utesluta malign förändring. Om inremitterande beställer MR innan remiss till oss, kan vi spara väntetid för patienterna om röntgen skulle visa malignitetsmisstänkt förändring, då remissen istället ska ställas direkt till Tumörortopeden på SU/Sahlgrenska.

Vi handlägger i regel bara benigna subkutana förändringar.

Gällande varicer, behöver diagnostik med ultraljud/venduplex inte beställas före remiss till Kirurgmottagningen Capio Lundby Närsjukhus. Vi utför venduplex före eller vid besöket på mottagningen.

Vid ändtarmsbesvär är det lämpligt att det gjorts ett försök till rektoskopi och proktoskopi av inremitterande för att så tidigt som möjligt fånga en misstänkt malignitet.

Vid hudförändringar är det bra om det finns en så exakt angivelse som möjligt om var denna är lokaliserad. Om möjligt mottager vi tacksamt bifogade och markerade bilder. (Vi kan för närvarande tyvärr inte se bilder i Picsara)

Om patienten har ett högt BMI över 37 eller är mycket sjuk sedan tidigare och bedöms behöva inneliggande vård efter en operation så har vi tyvärr ingen möjlighet att handlägga dessa på Capio Lundby Specialistsjukhus.

Kirurgienheten

Öppettider

Måndag till fredag 08:00 - 16:00, helgfri vardag

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via

Telefon: 031-65 71 98
Fax: 031-65 72 01

Kontakt för Standardiserat vårdförlopp cancer

Läs mer om kirurgienheten

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.