Ögonläkare undersöker patient Ögonläkare undersöker patient

Ögon

Innan remiss skickas, tänk på att:

  • Patienter med synnedsättning bör först gå till optiker. Vid behov skickar optiker remiss vidare till Ögonenheten.
  • Akuta besvär så som akut synnedsättning eller synfältsbortfall, trauma eller ögonvärk + eventuell ljuskänslighet bör remitteras till Ögonmottagningen SU/Mölndal.
  • Konjunktiviter, torra och röda ögon samt blefariter förväntas behandlas av vårdcentralerna. Läs mer på 

Vad vi inte gör här på Ögon, Capio Lundby Närsjukhus:

  • Vi utför inga gråstarrsoperationer men vi ställer diagnosen gråstarr och remitterar till Ögonkliniken, Mölndal för operation.
  • Vi gör inga laserbehandlingar av efterstarr men vi ställer diagnosen och remitterar till annan ögonklinik.
  • Vi behandlar inte våta förändringar i gula fläcken, remitterar till Ögonkliniken SU/Mölndal för behandling.
  • Vi opererar inte pterygium, remitterar till Ögonkliniken, SU/Mölndal.
  • Näthinneoperationer görs inte här, remiss till SU/Mölndal.

BVC och Skolhälsovård

Obs! Vid alla synundersökningar gäller tejp på ögat som ej testas. Endast svart lapp är INTE tillförlitligt!

BVC 4-årskontroll HVOT-tavla
Synskärpa Åtgärd
0,8 eller bättre på vardera ögat Ej Remiss, ingen ny kontroll på BVC.
0,65 men inte sämre på ett eller 
båda ögonen
Ny kontroll på BVC vid 5-5,5 års ålder.
Sämre än 0,65 Remiss till Ögonenheten efter omtest inom ca 1 månad.

 

BVC 5,5-årskontroll HVOT-tavla
Synskärpa Åtgärd
Sämre än 0,65 på något öga Omtest om 1 månad.
  Om resultatet då detsamma
skrivs remiss till Ögonenheten.

De barn som vid omtest vid 5-5,5 års ålder ser sämre än 0,8 på något öga remitteras till Ögonenheten.

Om man vid 4- eller 5,5 års ålder får en skillnad i synskärpa mellan ögonen på 3 rader, remitteras till Ögonenheten.

Vid misstanke om synproblem skrivs remiss till ögonläkare även om barnet klarat syntestet på BVC.

Skola 6-7 år KM-tavla eller bokstavstavla
Synskärpa Åtgärd
0,8 eller bättre på båda ögonen Godkänt.
Sämre än 0,8 på ena eller båda ögonen Testa om synen inom 1 månad, om då ej godkänt resultat remiss till ögonenhet


Barn över 8 år med synproblem remitteras till optiker i första hand.

Inger Anne Kvisgaard, medicinskt ansvarig ögonläkare
Annika Perols, enhetschef

Ögonenheten

Öppettider

Måndag till fredag 08:00 - 16:00, helgfri vardag

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via 

Telefon: 031-65 70 23
Fax: 031-65 72 46

Läs mer om ögonenheten

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.