Modell av skelettled Modell av skelettled

Ortopedi

Vi bedömer och opererar följande besvär

Axelled

 • Inklämning eller ruptur av rotatorkuffsenorna
 • Åldersförändringar
 • Instabilitet

Armbågsled

 • Epikondylalgi
 • Ledbesvär

Knäled

 • Meniskskada
 • Korsbandsskada
 • Subakuta knädistorsioner
 • Broskskada
 • Knäskålsinstabilitet

Fotled och hälsena

 • Främre och bakre fotledsartroskopiska ingrepp vid osteochondrit, broskskada, inklämning och hälseneproblematik
 • Ligamentär instabilitet
 • Peroneussenluxation
 • Akut och kronisk hälseneruptur

Framfot

 • Hallux valgus
 • Hallux rigidus
 • Hammartå
 • Framfotsinsufficiens

Hand och handled

 • Karpaltunnelsyndrom
 • Triggerfinger
 • Tumbasartros
 • Dupuytrens kontraktur (operation eller nålfasciotomi)
 • Ganglion (mukös cysta)
 • De Quervains sjukdom

Vilka patientkategorier ska inte remitteras?

 • Patient med höft-, nacke- och ryggbesvär.
 • Patient med uttalad artrosförändring i knä- eller humeroscapularled (undantaget AC-ledsartros).
 • Patient som är aktuell för proteskirurgi eller har problem med tidigare inopererad protes.
 • Patient som inte provat konservativ behandling enligt ansvarsfördelningen.
 • Patient med mekanisk hjärtklaff är välkommen på vår mottagning, men kan inte opereras på CLN.
 • Barn under 12 år. Kontakta oss för ev. diskussion i undantagsfall.

Vad ska en remiss innehålla?

 • Preciserad diagnos- och frågeställning.
 • Ortopedisk och medicinsk anamnes, ev. bidiagnoser och aktuell medicinering.
 • Ortopedisk status inklusive kroppssida.
 • ASA-klassifikation eller tydliga uppgifter om hälsotillstånd, inkl. BMI.
 • Röntgenutredning enligt ansvarsfördelningen.
 • Aktuellt telefonnummer till patient.
 • Notering om patienten behöver tolk.

Samtliga remisser som kommer in till oss scannas in och lagras elektroniskt. Vi ber er därför skriva remissen på maskin eller texta tydligt.

Om en patient har flera olika ortopediska diagnoser ber vi er att skriva en separat remiss för varje problemställning. Då kan vi också ge era patienter en bättre kvalitet i mottagandet. Alla patienter som kommer på nybesök till oss får fylla i en särskild Hälsodeklaration (länk).

Ortopedienheten

Öppettider

Måndag till fredag 08:00 - 16:00, helgfri vardag

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Telefon: 031-65 71 79
Fax: 031-65 72 96

Läs mer om ortopedienheten

Michaela Gaffron, enhetschef

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.