Läkare i samtal med patient. Läkare i samtal med patient.

Flytt av Urologiverksamheten från Capio Lundby Närsjukhus

Västra Götalandsregionen har beslutat att den urologi-vård som idag utförs på Lundby Närsjukhus from 1 januari 2021 skall utföras på Sjukhusen i väster (Kungälvs sjukhus, Alingsås sjukhus, Angereds Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus). Vår kirurgi-enhet kommer fortsatt att utföra Vasektomi, manlig sterilisering och operationer av förhudsförträngningar (phimosis)

För dig som patient

För dig som patient på urologienheten, Capio Lundby Närsjukhus, innebär detta att du som har en tid bokad kommer besöka sjukhuset som vanligt under 2020. Om du har uppföljningsbesök eller uppföljande behandling planerad efter 1 januari 2021, erbjuds du fortsatt vård på Sjukhusen i Väster. För att vi skall kunna skicka dina personuppgifter, så att du kan bli kallad från din nya vårdgivare, behöver vi ditt samtycke. Blankett för lämnande av samtycke har skickats ut till patienter med fortsatt planerad vård. Om du saknar blankett kan samtycke lämnas via 1177 e-tjänster, alternativt kontakta mottagningen. Efter årsskiftet finns inget direktnummer till mottagningen, vid frågor kontakta vår växel som kan hänvisa till rätt person. Har du journal från tidigare besök på vår mottagning kan du själv läsa den via 1177 vårdguiden ”Läs din journal via nätet”

Egenremiss

Vi tar emot egenremiss som avser Vasektomi, manlig sterilisering. Vi kan inte längre ta emot egenremisser gällande urologiska besvär till vår mottagning då alla tider fram till årsskiftet är fullbokade. Egenremiss kan skickas till annan vårdgivare med urologiverksamhet (se 1177) i VGR.

För dig som remittent

Vår kirurgi-enhet kommer fortsatt att utföra Vasektomi, manlig sterilisering, operationer av hydrocele och förhudsförträngningar (phimosis). Välkommen med remiss dit.

Våra tider för andra urologiska besvär är fram till årsskiftet är fullbokade, remisser skickas fortsättningsvis till Sjukhusen i väster eller annan vårdgivare. Vid frågor kontakta vår mottagning fram till årsskiftet. Journaler finns tillgängliga via NPÖ. Vid frågor efter årsskiftet kontakta vår växel 031-657000, som guidar till rätt person. Mer information finns på Vårdgivarwebben VGR.

Vi tackar alla våra remittenter och patienter för gott samarbete under de gångna åren
Personalen vid Urologienheten på Capio Lundby Närsjukhus

För remittenter/vårdpersonal

Direktnummer och VIP-val 7

Knappval 7 är inlagt i vårt system som ett VIP-val avsett enbart för våra remittenter/vårdpersonal. Det finns på alla våra enheter och kan väljas när du ringer våra direktnummer (se kontakta oss eller resp. sida per specialitet) på ordinarie öppettider.

Ring direktnumret till enheten, lyssna på välkomstmeddelandet:

1. Välkommen till NN-enheten på Capio Lundby....
2. Vid livshotande tillstånd, ring 112.
3. Efter dessa två meningar tryck knappval 7 som är ett dolt val för er. Ni kommer då fram som ett prioriterat samtal.