Rak skogsväg Rak skogsväg

SVF cancer

Här finns samlad kontaktinformation till alla våra enheter vid frågor och remittering kring standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp ska korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet.

Den nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården bygger på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen.

Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp som beskriver:

 • Vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer
 • Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling
 • Hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan välgrundad misstanke och start av behandling

För detaljerad information om SVF för vårdgivare besök Regionalt cancercentrum Västs webbplats.

Det är viktigt att remisserna skrivs med korrekt remissadress direkt till varje specialistenhet, se nedan!

Remissadresser och kontaktuppgifter

 • SVF: Prostatacancer

  Remissadress

  Urologienheten
  Capio Lundby Närsjukhus
  Box 8753, 402 76 Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 031-65 71 26, val nr 7
  Fax: 031-65 72 01

  Administrativ processledare
  Ann Bjurén Klangh

  Medicinsk kontaktperson
  Dulshaid Wande, överläkare

  Koordinator
  Solveig Liljeroth

 • SVF: Urinblåse-, urinvägscancer

  Remissadress

  Urologienheten
  Capio Lundby Närsjukhus
  Box 8753, 402 76 Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 031-65 71 26, val nr 7
  Fax: 031-65 72 01

  Administrativ processledare
  Ann Bjurén Klangh

  Medicinsk kontaktperson
  Dulshaid Wande, överläkare

  Koordinator
  Solveig Liljeroth

 • SVF: Matstrups-, magsäckscancer

  Remissadress

  Medicinenheten
  Capio Lundby Närsjukhus
  Box 8753, 402 76 Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 031-65 70 57, val nr 7
  Fax: 031-65 70 62

  Administrativ processledare
  Carina Bråtendal

  Koordinator
  Josefin Leander Eriksson

 • SVF: Tjock-, ändtarmscancer

  Remissadress

  Medicinenheten
  Capio Lundby Närsjukhus
  Box 8753, 402 76 Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 031-65 70 57, val nr 7
  Fax: 031-65 70 62

  Administrativ processledare
  Carina Bråtendal

  Koordinator
  Josefin Leander Eriksson

 • SVF: Huvud-, halscancer

  Remissadress

  Öron-Näsa-Halsenheten
  Capio Lundby Närsjukhus
  Box 8753, 402 76 Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 031-65 71 54, val nr 7
  Fax: 031-65 71 52

  Medicinsk processledare
  Carl Lindgren

 • SVF: Äggstocks-, livmoderhals-, livmoderkropps-, vulvacancer

  Remissadress

  Gynekologienheten
  Capio Lundby Närsjukhus
  Box 8753, 402 76 Göteborg

  Kontaktuppgifter

  Telefon: 031-65 71 34, val nr 7
  Fax: 031-65 72 01

  Administrativ processledare
  Annika Perols

Följande SVF är inte aktuella på Capio Lundby Närsjukhus

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Akut myeloisk leukemi
 • Bröstcancer
 • Cancer i bukspottskörtel och periampullärt
 • Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång
 • Cancer utan känd primärtumör
 • Hudcancer
 • Lungcancer
 • Malignt lymfom
 • Myelom
 • Primär levercancer
 • Primär malign hjärntumör