Rak skogsväg Rak skogsväg

SVF cancer

Här finns samlad kontaktinformation till alla våra enheter vid frågor och remittering kring standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården.

Standardiserade vårdförlopp ska korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och patientfokuserad vård över hela landet.

Den nationella satsningen för kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården bygger på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen.

Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp som beskriver:

  • Vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer
  • Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling
  • Hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan välgrundad misstanke och start av behandling

För detaljerad information om SVF för vårdgivare besök Regionalt cancercentrum Västs .

Det är viktigt att remisserna skrivs med korrekt remissadress direkt till varje specialistenhet, se nedan!

Remissadresser och kontaktuppgifter

  • SVF: Matstrups-, magsäckscancer

  • SVF: Tjock-, ändtarmscancer

  • SVF: Huvud-, halscancer