Medarbetare pratar med varandra Medarbetare pratar med varandra
Vi uppskattar att du som patient eller närstående till en patient kommer synpunkter på vården - med din hjälp kan vi bli bättre.

Har du råkat ut för något i vården som gjort dig missnöjd på något sätt? Här har vi samlat de olika instanser dit man kan vända sig med sina frågor och synpunkter.

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad, oftast kan vi lösa problemet tillsammans. Du kan antingen ringa enheten eller använda 1177 e-tjänster. Här hittar du kontaktuppgifter direkt till alla enheter.

Du kan även fylla i blanketten Synpunkter/klagomål (pdf) och skicka till oss. 

Önskar du bestrida en faktura ska du fylla i följande blankett, som skrivs ut och skickas till vår Fakturaenhet, mer info i blanketten Bestrida faktura,pdf

Patientvägledare

Om problemet kvarstår kan du vända dig till vår patientvägledare som kan vara dig behjälplig med att hitta lösningar och förmedla kontakter.

Patientnämnden

I de fall vår egen patientvägledare inte kan hjälpa dig kan du vända dig till  som är en opartisk instans dit du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. 

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du upplever att du eller någon annan drabbats av eller riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta  

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Om det konstateras en godkänd läkemedelsskada kan du ha rätt till ersättning. 

1177 Vårdguiden

Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården, bedömer ditt behov av vård och ger råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.

Kvinna bläddar i fysiskt journalarkiv.

Hur kan jag läsa min journal?

Antingen via 1177 Vårdguidens e-tjänster, direktlänkar hittar du på din enhets sida, se Vårdutbud 

  • läs din journal direkt på nätet
  • Journalbeställning, skicka in begäran om journalkopior

Eller skriv ut en blankett, fyll i den och skicka till oss. En avgift kan tillkomma.

Gren med vita körsbärsblommor i full blom.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra enheter. Kontakta oss gärna så försöker vi lösa ditt ärende tillsammans.