Kvalitet och miljö

Capio Specialistvård Motala har kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och kommer att certifieras tillsammans med affärsområdet Capio Ortopedi under våren 2021.

Pappa och barn i skogen

För oss på Capio Specialistvård Motala är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Vi erbjuder en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och mindre miljöbelastande hälso- och sjukvård. Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar. 

  • Miljöpolicy

  • Kvalitetspolicy

Kvalitetsregister

Capio Specialistvård Motala medverkar i flera nationella kvalitetsregister. Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men du har rätt att bli informerad. Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren, och ska då vända dig till respektive register.

Capio Specialistvård Motala är bland annat med i följande nationella kvalitetsregister:

• Svenska höftprotesregistret
• Svenska knäprotesregistret
• Riksfot - svenska fotkirurgiska registret
• Gallriks
• Nationella bråckregistret
• Melanomregistret
• SPOR (Svenskt perioperativt register)