Ledningsgrupp

Verksamhetschef Capio Specialistvård Motala
Helén Bergvich

Tel 010-104 72 88
helen.bergvich@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, ortopedi
Bengt Horn

Tel 010-104 7 42
bengt.horn@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, anestesi och operation
vakant
Medicinskt ledningsansvarig läkare, kirurgi
Göran Gruber

Tel 010-104 71 56
goran.gruber@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, hud
Jennie Lindwert Zötterman

Tel 010-104 71 49
jennie.lindwert.zotterman@capio.se

Kvalitetsansvarig
Margareta Carlsson

Tel 010-104 71 85
margareta.carlsson@capio.se