Ledningsgrupp

Sol bakom molnen
Verksamhetschef Capio Specialistvård Motala
Helén Bergvich

Tel 010-104 72 88
helen.bergvich@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, ortopedi
Håkan Ledin

Tel 010-104 73 44
hakan.ledin@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, anestesi och operation
Per-Adolf Bergsten

per-adolf.bergsten@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, kirurgi
Göran Gruber

Tel 010-104 71 56
goran.gruber@capio.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare, hud
Jennie Lindwert Zötterman

Tel 010-104 71 49
jennie.lindwert.zotterman@capio.se

Kvalitetsansvarig
Emma Lönneskog

Tel 010-104 91 27
emma.lonneskog@capio.se