Undersköterskor på mottagningsenheten Undersköterskor på mottagningsenheten

Välkommen som student på Capio Specialistvård Motala

Capio Specialistvård Motala är en modern specialistvårdsenhet som verkar på uppdrag av och i nära samarbete med Region Östergötland. På Capio Specialistvård Motala erbjuds patienterna kvalificerad vård utifrån bred kompetens och erfarenhet inom ortopedi, kirurgi och hud.

Vi tar emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från:

  • Arbetsterapeutprogrammet
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Läkarprogrammet
  • Sjuksköterska grundutbildning
  • Sjuksköterska specialistutbildning (operation, anestesi, intensivvård)
  • Vårdadministratörsutbildning
  • YH-utbildningen
  • Elever från omvårdnadsprogrammen
  • PRAO-elever

Arbetskläder: Ta med rena inneskor. Arbetskläder finns.

Hygien: Vi följer givetvis basala hygienrutiner. Inga klockor, ringar eller armband får bäras, ej heller långärmade tröjor under arbetskläderna. Använder du huvudduk bör den tvättas dagligen. 

Kollektivtrafik: Lokalbussarna stannar i anslutning till sjukhuset, hållplats "Lasarettet stora entrén" eller "Odalgatan".

Mat: Det finns en personalmatsal och cafeteria där det går att köpa mat. Det finns även möjlighet att värma egen mat på avdelningen.

Omklädningsskåp: Du kommer att få ett omklädningsskåp att använda under praktikperioden.

Parkering: Observera att parkeringen är avgiftsbelagd. Parkeringsautomat finns i anslutning till parkeringen.

Utvärdering: En utvärderingsenkät fylls i de sista dagarna på praktiken.

Övernattningslägenhet/jourrum: Finns att förboka vid behov. Kontaktuppgifter för bokning finns i Klipp.

 

Vårdpersonal i mottagningsrum

Läkarstudenter

Välkommen som läkarstudent till Capio Specialistvård Motala

Läkarstudent på Capio Specialistvård Motala
Operationspersonal

Operationsenheten

Välkommen som student på operationsenheten.

Student på operationsenheten
Vårdadministratör

Vårdadministrativa enheten

Välkommen som student på den vårdadministrativa enheten

Student på den vårdadministrativa enheten
Undersköterska på vårdavdelning

Vårdenheten

Välkommen som student/elev på vårdenheten

Student/elev på vårdenheten