Läkarstudenter

Välkommen till Capio Specialistvård Motala, ortopeden. Första dagen tar vi emot dig kl 07.45 i receptionen på plan 12 i A-huset på lasarettet i Motala.

Vårdpersonal

Du kommer att få en bred inblick i ortopedin genom att du följer klinikens läkare på mottagning, operation och avdelning. Du får ett eget schema där du har aktiviteter varje dag, du har stor möjlighet att själv välja aktivitet. Undantaget är när du är uppsatt som operationsassistent eller har egen studentmottagning, då måste du meddela innan du gör några ändringar.

På studentmottagningen får du själv träffa patienter, träna på att ta anamnes och göra ortopediskt status. Därefter finns tid avsatt hos handledare, som träffar patienter parallellt med dig. Du ansvarar för diktering och får återkoppling på denna. Mottagningen är obligatorisk för godkänt på genomförd placering. Mer utförlig information angående studentmottagning, sit-in med mera får du i separat dokument på mail.

Vid frågor angående din VFU kontakta Carina Hjelm, vårdadministratör, på tfn 010-104 76 76,  carina.e.hjelm@regionostergotland.se

Huvudhandledare Jonas Holmertz, jonas.holmertz@regionostergotland.se

Sjukanmälan: 010-104 72 27