Operationsenheten

Välkommen till oss på operation/anestesi-avdelningen, Capio specialistvård Motala. Vi befinner oss på plan 15 i A-huset på lasarettet i Motala. Ring på klockan vid dörren till vår avdelning så kommer någon och hjälper dig tillrätta.

Vi tar emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från följande program:

  • Läkarprogrammet
  • Sjuksköterska grundutbildning
  • Sjuksköterska specialistutbildning (operation, anestesi, intensivvård)
  • YH-utbildningen

Vi arbetar dagtid måndag till fredag och som mest kan vi ha sex operationssalar igång. På operationssalen är vi ett team bestående av operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, undersköterska, opererande läkare och ansvarig anestesiolog. Det finns även personal i resursteam som servar flera operationssalar.

Vi använder speciella arbetskläder och mössor avsedda för operationsavdelning. På salen är det oftast krav på munskydd också, men det hjälper din handledare dig med. Arbetskläderna byts efter varje arbetspass. Egna rena arbetsskor kan man använda. Har man ärende utanför operationsavdelningen får man ta en skyddande rock över arbetskläderna. För övrigt gäller sjukhusets allmänna hygienregler.

Vid frågor/funderingar ring vår koordinator på
telefon 010-104 81 14 och fråga efter studentansvarig/huvudhandledare: Anna Berg

Anna Berg anna.berg@regionostergotland.se