Vårdenheten

Välkommen till Capio Specialistvård Motalas vårdenhet, plan 15 på Lasarettet i Motala. Vårdenheten består av en slutenvårdsavdelning för planerad kirurgi- och ortopedi (avd 15) och en dagkirurgisk enhet.

Patient som går med kryckkäppar med hjälp av vårdpersonal

På avdelning 15 vårdas patienter som genomgått höft- och knäplastikoperation, fotoperation, rygg- och axeloperation. Ibland övernattar även dagkirurgiska patienter som inte kan återgå till hemmet samma dag. 

På dagkirurgen vårdas patienter innan och efter dagkirurgiska ingrepp.
Ingrepp som görs är till exempel gall- och bråckoperationer, mindre ortopediska operationer, gynekologiska och andra kirurgiska ingrepp.

På enheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, läkare samt vårdadministratörer.

  • Arbetsterapeutstudent

  • Fysioterapeutstudent

  • Sjuksköterskestudent

  • Undersköterskeelev