Synpunkter på vården

Har du synpunkter på vården? Vi tar emot både ris och ros.
I första hand bör du kontakta personalen hos oss eller chefen på den avdelning/mottagning där du blivit behandlad. Har du förslag till förbättringar på vården hos oss kan du lämna dem skriftligt på ett kort som finns på alla enheter och receptioner eller som kan skickas hem till dig.

I de fall där personal eller verksamhetschef inte kan hjälpa dig, vänder du dig till:

Patientnämnden

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd, kan du vända dig till Patientnämnden. Där kan du framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.

Patientnämnden

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Patientförsäkringen LÖF

Läkemedelsförsäkringen

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.

Läkemedelsförsäkringen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vid frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till Sektionen för individuella vårdärenden.

HSN Östergötland

1177 Vårdguiden

1177 svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården. Du kan ringa 1177, som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.

1177 Vårdguiden Östergötland