Välkommen till Capio Movement

Vi hjälper dig med ortopediska och reumatologiska besvär, samt möjlighet att via röntgen och MR diagnostisera dessa. Vi värnar om det friska och finns här för att ge dig ett bättre liv i rörelse.

Din vårdresa

Det är viktigt att du vet vad som kommer hända din tid hos oss, vi vill att du ska känna dig trygg och i goda händer.

Information om coronaviruset

Har du under de senaste 14 dagarna varit i ett smittdrabbat land och tror att du har blivit smittad? Ring 1177 eller läs på 1177.se. De kommer att ge dig råd hur du ska gå vidare.

Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med provtagning för det nya coronaviruset.

Vanliga frågor

Vi får många frågor från våra patienter. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar.

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19

Under det nuvarande COVID-19 coronavirusutbrottet finns det många frågor och kanske också viss rädsla bland personer med reumatiska sjukdomar som också tar immunsuppressiva anti-reumatiska läkemedel, t ex biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och methotrexate.

De immunsuppressiva läkemedlen utgör behandlingen av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov. Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att ge tydliga formella råd. Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken.

Om du tror du dig vara smittad med COVID-19, eller har luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont, ring telefonnummer 1177 eller läs på 1177.se. De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Uppge då även vilka läkemedel du står på samt om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. För att inte sprida smitta vidare ber vi dig att inte komma till reumatologkliniken om du har tecken till luftvägsinfektion, utan kontakta i första hand 1177.

Om du har allmänna frågor om COVID -19 ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du är positiv för COVID-19, bör du avbryta din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion; behandlingen kan återupptas efter att infektionen har läkt. Diskutera detta med din reumatolog. Om du äter kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra förhållningsorder från din reumatolog.

Dessa rekommendationer är baserade på EULARs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm
folkhalsomyndigheten.se

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du av och omboka dina tider, förnya recept, beställa journalkopior, läsa din journal, hantera dina läkarintyg, göra egen vårdbegäran, kontakta oss med mera.

Ortopedmottagningen, Halmstad

Reumatologmottagningen, Halmstad

Reumatologmottagningen, Varberg

Röntgen & MR, Halmstad

Padelmatch

Idrottsrelaterade besvär

Capio Movement har från första början lagt stor vikt på omhändertagande av idrottsaktiva som har blivit utsatta för skador eller överbelastningssymptom.

Med hjälp av Sjukgymnastgruppens erfarna och specialiserade
sjukgymnaster erbjuder vi dig som patient en obruten vårdkedja från bedömning och eventuell operation till avslutad rehab.

Vi hjälper dig med idrottsrelaterade besvär
Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd och reumatiska sjukdomar från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.