Välkommen till oss på Bergsgatan 26 i Halmstad

Här erbjuder vi ortopedi och röntgen.

Hitta hit

Bergsgatan 26

30233 Halmstad

Karta

Öppettider

Mån-tors 07:00-16:30, fre 07:00-14:00

Drop-in för slätröntgen: mån-tors 8:00-12:00, 13:00-15:30, fre 08:00-12:00

Kontakta oss

Telefon

010-200 72 01

Verksamhetschef

Susanne Aspehall-Malm

Våra avdelningar

 • Ortopedisk mottagning

  På den ortopediska mottagningen i Halmstad får du möta någon av våra skickliga ortopedspecialister för utredning av dina besvär.

  På den ortopediska mottagningen arbetar ortopedspecialister, mottagningssjuksköterska, medicinska sekreterare och receptionist. Året 2019 tog våra läkare emot 5723 nybesök och 3953 återbesök. Våra sjuksköterskor tog emot 1205 besök, sjukgymnasterna 528 besök och arbetsterapeuten 373 besök.

  Att ge alla patienter bra service och ett trevligt personligt bemötande är en självklarhet för oss, likväl som den medicinska kvaliteten ska vara exceptionell.

  Vårt mål är att du som patient ska få kvalitativ vård och känna dig helt nöjd efter ditt besök på Capio Movement.

 • Röntgen

  Capio Movement har tillgång till en stor 1,5 Tesla MR-maskin, 1,5 Tesla extremitets MR-maskin och ett digitalt skelettröntgenlab. Avtal finns med kliniken för bild och funktionsmedicin på Hallands sjukhus gällande lagring av samtliga undersökningar. En stor fördel är att bilderna finns tillgängliga på samtliga enheter inom Hallands sjukhus och kan länkas digitalt vidare till andra regioner. Detta möjliggör även vid bildgranskning att tillgång till alla äldre bilder finns för jämförelse.

  Capio Movement har egna röntgenläkare till granskning av utförda undersökningar samt erfarna konsulter som bedömer våra bilder. Med röntgenläkare närvarande i huset har utvecklingen av undersökningar samt samarbete mellan olika specialiteter vidare utvecklas. Röntgenronder hålls var vecka för våra reumatologer och ortopeder och fortlöpande, personliga, demonstrationer för läkarna när dessa önskas.

  Under 2019 genomfördes totalt 6021 MR- undersökningar vilket ligger på en något högre nivå än 2018. Vi har också utfört 8667 slätröntgenundersökningar vilket är jämförbart med 2018, men förenligt med rekommendationer att om möjligt undvika strålning och i stället utföra MR-undersökningar.

  En ny 3 Tesla MR-kamera håller nu på att installeras. Första patienten kommer tas emot i slutet av mars.

 • Operation

  Operationsavdelningen har tillgång till 3 operationssalar och en uppvakningsavdelning med 7 övervakningsplatser för dagkirurgi. Till verksamheten hör även egen sterilcentral. En enhet som har lyckats upprätthålla produktion och engagemang med stor glädje under året trots avsaknad av närmaste chef under drygt 6 månader. I början av 2019 tillträdde ny chef som har gjort många både stora och små förändringar som lett till ökad kapacitet och kvalitét.

  Antal öppenvårdsoperationer som genomfördes under 2019 var 1930 stycken och är en fortsatt ökning, då vi ser till våra patienters bästa för kvalitet och tillfrisknande.

  Slutenvårdsoperationerna har ökat från 1281 st till 1295, vilket är en effekt av att vår produktionen har ökat totalt sett både inom öppen- och slutenvården.

 • Vårdavdelning

  Vårdavdelningen har tillgång till 16 vårdplatser samt ytterligare 4 platser för övervakning av nyopererade slutenvårdspatienter.

  Vårdavdelningen har en  filosofi som värnar om det friska samt att patienterna behandlas som gäster med egenansvar för sin egen rehabilitering. Vi känner oss säkra på att denna filosofi är en av huvudanledningarna för den uttryckta nöjdheten som våra patienter har visat i våra patientenkäter. Detta ger sig även till känna i våra korta vårdtider för patienter som opereras med höft- och knäproteser. Fortsatt låg medelvårdtid till i genomsnitt 1,3 dygn, något hörgre än 2018 (1,2) detta relaterat till att våra patienter under 2019 har varit i sämre skick allmänt före de blev operarade av oss och därför behövt stanna något extra vårddygn. Vår totala slutenvårdspatienter var under 2019  1295 varav 810 höft- & knäproteser, samt övrigt 485, totalt 1648 slutenvårdsdygn.

  Under året har också, precis som tidigare år, mottagits och utbildats sjuksköterskestudenter både på allmän- och specialistnivå, och undersköterske elever har också tagit del av vår kompetens.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du av och omboka dina tider, förnya recept, beställa journalkopior, läsa din journal, hantera dina läkarintyg, göra egen vårdbegäran, kontakta oss med mera.

Ortopedmottagningen, Halmstad

Röntgen & MR, Halmstad

reception

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.