Våra medarbetare

Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt innan du påbörjar din vårdresa hos oss, så därför presenterar vi oss här lite närmre.

Den viktigaste resursen i vår verksamhet är våra exceptionella medarbetare. Här på Capio Movement gör alla medarbetare dagligen sitt bästa för att ge dig som patient den bästa möjliga vården. 

För att höja kompetensen bland oss, och för att få hjälp vid komplicerade operationer, tar vi ibland hjälp av inhyrda specialistläkare. Det kan röra sig om subspecialiseringar inom axelkirurgi, fotkirurgi och atrtoskopisk kirurgi. 

Vi välkomnar också studerande sjuksköterskor under praktik, ett mycket trevligt och välkommet utbyte. 

Läkare

Våra läkare är specialiserade inom narkos och ortopedi och alla har mångårig yrkeserfarenhet. Flera av våra specialister har tjänstgjort som överläkare.

Möt våra läkare

Röntgenavdelningen

Vi erbjuder patienter och andra vårdgivare högkvalitativa undersökningar med både skelettröntgen och MR, och utför därmed undersökningar inom de flesta organområden. 

Möt Röntgenavdelningen

Operation och mottagning

Våra operationsteam med erfarna kirurger och sjuksköterskor ger dig den bästa möjliga vården.

Möt teamet på Operation och Mottagning

Reumatologi

På vår reumatiska mottagning tar våra läkare och sjuksköterskor emot dig som behöver uppföljning för reumatisk sjukdom eller medicinering.

Vi hjälper dig bland annat med

  • Kortisoninjektioner vid behov, inom högst en vecka. Inför ett läkarbesök får du som patient gå på provtagning på vårdcentral eller provtagningscentral. 
  • Röntgen eller MR-kameraundersökning på vår mottagning i Halmstad. 
  • Ultraljudsundersökning av leder och mjukdelar.
  • Information om läkemedel vid insättning och uppföljning samt information om provtagningar, vaccinationer och levnadsvanor. 
  • Riskbedömning för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Telefonrådgivning
  • Rehabilitering

 

Möt vårt team som jobbar med Reumatologi

Vård och rehab

Administration

Administration