Ditt första besök hos oss

Vid ditt första besök kommer du till vår mottagning där en ortopedspecialist undersöker dig. Därefter får du en rekommendation kring behandling. Vanliga behandlingar är träning hos fysioterapeut, kortisoninjektion och/eller operation.

Röntgen och MR hjälper till att diagnostisera

På Capio Movements Röntgen- och MR-avdelning utför vi kvalitetsundersökningar med toppmodern utrustning.

Vanliga frågor

Vi får många frågor från våra patienter. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar.

Inför operation

När det är dags för din operation kan du hjälpa till att förbereda dig med allt från hälsodeklaration, fasta och mycket mer.