Operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Våra operationsteam med erfarna kirurger och sjuksköterskor ger dig den bästa möjliga vården.

Hur länge du stannar kvar hos oss efter din operation beror på vilken typ av operation du ska göra. 
Är du inbokad på en dagoperation så får du oftast gå hem samma dag. 

Om du ska göra en höft-, knä- eller axelprotes kommer du att få stanna kvar på vår vårdavdelning efteråt och sover oftast kvar över natten. Medelvårdtiden är 1 dag. 

Vi har koll på riskerna

Operationen är ett rutiningrepp för kirurgen, men medför liksom alla kirurgiska ingrepp vissa risker för infektion och blodpropp. Infektionsrisken förebyggs med noggrann hudtvätt och medicinering när det behövs. Risken för blodproppar förebyggs med tidig rörelse efter operation samt i vissa fall mediciner.

  • För dig som opereras över dagen

  • För dig som behöver stanna över natten

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du bekräfta din operationstid och även kontakta oss för att ställa frågor efter din operation. Du får svar inom två vardagar. Om du har akuta besvär ring 1177 Vårdguiden på telefon.

Hälsodeklaration

Det är viktigt att vi vet hur du mår, vilka mediciner du äter samt annan information som är av betydelse för oss. Därför vill vi att du fyller i en hälsodeklaration inför din operation. 

Bedövning inför din operation

Inför en operation får du bedövning. I samråd med dig kommer våra erfarna narkosläkare att avgöra vilken typ av narkos som passar bäst för den operationen du står inför. 

Lokalbedövningsoperation

Många mindre operationer kan göras i lokalbedövning, som titthålsoperationer i fot och knä. När du har bytt om till operationskläder lägger läkaren bedövningsmedlet och du får vänta i ungefär en halvtimme innan det verkar. Du har all möjlighet att prata och ställa frågor under operationen och du kan följa operationen på bildskärmen under ingreppet om du önskar. Efter operationen får du all nödvändig information av våra sköterskor och din opererande läkare.

Operation med sövning

Du får byta om till operationskläder när du kommer och går tillsammans med en sköterska igenom tidigare erfarenheter, sjukdomar och eventuella mediciner. Narkosläkaren eller narkossköterskan berättar det du behöver veta inför din operation. 

Inne på operationsavdelningen kopplar vi upp dig till övervakningsutrustning med EKG och blodtrycksmätning. Vi ger sömnmedel intravenöst och du somnar av detta samtidigt som du får syrgas. Vid vissa ingrepp rekommenderar vi en ryggbedövning. När operationen är avslutad väcks du på operationssalen och därefter kör narkosläkare eller narkossköterska ut dig till uppvakningsavdelningen. Där finns sju övervakningsplatser som är bemannade av intensivvårdssköterskor.

Efter några timmar på uppvakningsavdelningen kommer du att flyttas ner till vårdavdelningen för fortsatt vård, om du ska sova kvar över natten. Då kommer personal och hämtar dig och dina personliga tillhörigheter och du kommer att få din sängplats på vårdavdelningen. Ska du åka hem samma dag får du vakna till i lugn och ro, äta ett mellanmål och sedan åka hem när du har fått den informationen du behöver.

Protesoperation

På vårdavdelningen får du träffa en sjuksköterska som tar hand om dig och förbereder dig inför operation. När det är din tur så körs du upp till operationsavdelningen. Där träffar du din läkare och tillsammans går ni igenom operationen.

När förberedelserna är klara får du en spinalbedövning, avslappande medicin och öronproppar så att du inte märker av operationen. När operationen är klar flyttas nu ned till vårdavdelningen. Där kommer du att övervakas en stund och sedan påbörjas rehabiliteringen enligt de instruktioner du har fått information om tidigare.

Ultraljudsledd nervblockad

I samband med vissa operationer, exempelvis i axel, armbåge och fot, lägger vi blockader för att minimera smärtan efter operationen. Våra narkosläkare har mångårig erfarenhet av att lägga nervblockader och sedan många år använt elektrisk nervstimulator, vilken underlättar att lägga bedövningsmedlet nära nerven. Det gör att mindre mängder bedövningsmedel används till varje patient med förbättrat resultat.

Hur vet vi att du har ont?

VAS-skalan (visuell analog skala) är ett instrument för dig som patient att ange hur svår din smärta är. Skalan går från 0, ingen smärta, till 10, maximal smärta. Vi kommer be dig skatta din smärta upprepade gånger före och efter operationen för att kunna ge dig bästa smärtstillande behandling.