Röntgen och MR

På Capio Movements röntgen- och MR-avdelning utför vi kvalitetsundersökningar med toppmodern utrustning.

Vi erbjuder patienter och andra vårdgivare högkvalitativa undersökningar med både skelett-/lungröntgen, Ultraljud, Datortomografi och MR, och utför därmed undersökningar inom de flesta organområden. Vi vill kunna erbjuda enastående service med utlåtanden, bemötande och tillgänglighet.

För att få utföra en röntgen- eller MR-undersökning hos oss krävs remiss från din läkare. Våra väntetider ligger på 0-6 veckor beroende på frågeställning. Svaret på din undersökning finns sedan hos din läkare inom 1 vecka.

Ett av våra mål är att utveckla ortopedisk radiologi eftersom vi då på ett unikt sätt kan återkoppla mot den kliniska bilden.

Val av undersökningsmetod

Röntgenundersökning av fot

Skelettröntgen

Röntgenundersökningar av skelett och lungor utförs av en röntgensjuksköterska och är oftast enkla och okomplicerade att genomföra. Röntgenundersökningen av skelett kan visa om om du har brutit ett ben, om du har artros eller tecken på reumatisk sjukdom. Det krävs inga förberedelser för skelett - eller lungröntgen. Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen.

MR

MR står för magnetisk resonans och används ofta vid skador i muskler, senor, ligament och andra delar som inte syns vid en skelettröntgen. 

Vid en MR-undersökning ligger du i en tunnel som omges av en kraftig magnetspole, radiosändare och mottagare. Magnetkameran ger skarpa bilder som kan fås i alla plan mot kroppen utan att du behöver ändra ställning.

Ofta används en magnetkameraundersökning när skador i muskler, senor, ligament, korsband, nervbanor, kärlsystem och körtlar ska undersökas. En MR-undersökning kan med fördel ersätta en skelettröntgen vid undersökning av kroppens mjukdelar. Grunden för ortopedisk bilddiagnostik är att en traditionell röntgenundersökning föregår vidare utredning med MR. 

Inga förberedelser krävs inför undersökning. Har du inopererade elektroniska apparater i kroppen som pacemaker, magnetiska metallclips i hjärnan eller implantat i örat ska du inte genomföra undersökningen. Metallsplitter i ögat eller någon annan del av kroppen kan också vara ett hinder. Annan metall i kroppen, som höft-, eller knäprotes, kopparspiral eller metallclips i buken är däremot inget hinder för undersökning. Tala med din läkare om du är osäker.

Ultraljud

Ultraljud används för att undersöka kroppens mjuka organ, såsom bukorgan, njurar, urinblåsa, halsens mjukdelar, testiklar, rörelseorgan och mjukdelar. Undersökningen utförs av en röntgenläkare. Istället för röntgenstrålning används ljudvågor. Läkaren stryker ut ett gel över området som ska undersökas och för sedan en sändare, kallad ultraljudsgivare, över området. Ljudvågor skickas in mot ett organ i kroppen genom sändaren/givaren och reflekteras sedan tillbaka mot ultraljudsgivaren som även fungerar som en mottagare.

Datortomografi

Datortomografi eller skiktröntgen, som även förkortas CT eller DT, utförs med en särskild röntgenapparat där röntgenstrålkällan roterar runt dig. Tekniken används idag för att undersöka de flesta av kroppens organ och metoden är snabb och enkel.

Så går undersökningen till

Undersökningen utförs av en röntgensjuksköterska. Du ligger på ett undersökningsbord som går att höja och sänka. Under undersökningen rör sig bordsskivan fram och tillbaka och ett röntgenrör roterar runt kroppen. Vid vissa undersökningar behövs kontrastmedel. Ibland får du dricka kontrastmedel eller vatten en timme före undersökningen. Oftast ges kontrastmedlet via en nål i armvecket direkt i blodet. Du kan då uppleva en värmekänsla i hela kroppen. Detta är helt normalt och försvinner inom någon minut.

Röntgensjuksköterskan är hos dig utom just när bilderna tas. Sköterskan är då i rummet intill undersökningsrummet, men kan se dig genom ett fönster och höra dig via en mikrofon.

Efter undersökningen

Har du fått kontrastmedel får du stanna kvar 20-30 minuter efter undersökningen. För att skölja ut kontrastmedlet ur kroppen är det bra om du dricker mycket vatten under det första dygnet efter undersökningen. Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen.

Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd och reumatiska sjukdomar från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.