Information om val av röntgenundersökning

Röntgenundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att du ska få rätt behandling.

Alla röntgenundersökningar som utförs är berättigade vilket innebär att en bedömning görs att nyttan med undersökningen överstiger risken. Det innebär att det bedömts vara viktigare att ta reda på vad som kan vara orsak till dina besvär och att du får rätt vård, än att undvika den lilla risk som röntgenundersökningen innebär. Undersökningarna är utformade så att stråldosen till dig som patient ska bli så låg som möjligt. De bilder vi tar gör vi enligt utarbetad metodbok. Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens direktiv och lagar

Röntgenundersökningar utförs i regel inte genom buken på gravida kvinnor om det inte är ett akut läge.

Meddela din doktor om du är eller kan vara gravid

Capio Movement Röntgenavdelning
Medicinskt ansvarig röntgenläkare Cecilia Ryde
Strålsäkerhetsansvarig röntgensjuksköterska Gisela Andersson


Mer information

På strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns mer information om strålning i vården:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/stralning-i-varden/