Vad vi behandlar

På Capio Movement har vi stor erfarenhet av ortopediska och reumatologiska besvär. Vi hjälper dig att må bättre och bli frisk.

På Capio Movement har vi stor erfarenhet inom både titthålskirurgi och större öppen kirurgi. Vi kan visa upp hög kvalitet i de ortopediska kvalitetsregistrena och är det enda sjukhuset i Sverige som gör axel-, höftled-, knäled- och fotleds-proteskirurgi i stora volymer.

Vi behandlar

  • Axel

  • Armbåge

  • Hand

  • Höft

  • Knä

  • Fot

  • Idrottsrelaterade besvär eller skador

  • Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd och reumatiska sjukdomar från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.