Vad vi behandlar

På Capio Movement har vi stor erfarenhet av ortopediska och reumatologiska besvär. Vi hjälper dig att må bättre och bli frisk.

På Capio Movement har vi stor erfarenhet inom både titthålskirurgi och större öppen kirurgi. Vi kan visa upp hög kvalitet i de ortopediska kvalitetsregistrena och är det enda sjukhuset i Sverige som gör axel-, höftled-, knäled- och fotleds-proteskirurgi i stora volymer.

Vi behandlar

 • Axel

  Problem med axeln är alltid besvärande, och kan bero på flera olika anledningar- allt ifrån inflammationer och förslitningsskador till uttänjda eller skadade ledband och senor.

  Vi hjälper dig med din axel

 • Armbåge

  Armbågen är en komplex led och kan skadas vid fall eller slitas ut.

  Vi hjälper dig med din armbåge

 • Hand

  Få saker är lika frustrerande som funktionsbortfall i en hand. Oavsett om det gäller senknutor, klämda nerver, frakturer eller rena förslitningar finns hjälp att få.

  Vi hjälper dig med din hand

 • Höft

  Höften är en av kroppens största leder. Åldrande och slitage är två orsaker som kan leda till höftsmärta som i sin tur kan påverka din rörelse.

  Vi hjälper dig med din höft

 • Knä

  Knät är kroppens största led och utsätts dagligen för stora belastningar. På Capio Movement hjälper vi dig när dina knän hindrar dig i din sport eller vardag.

  Vi hjälper dig med ditt knä

 • Fot

  Lättstukade fötter och ömmande hälsenor kan vara symptom på problem som i slutändan kräver fotkirurgiska ingrepp. 

  Vi hjälper dig med din fot

 • Idrottsrelaterade besvär eller skador

  Capio Movement har från första början lagt stor vikt på omhändertagande av idrottsaktiva som har blivit utsatta för skador eller överbelastningssymptom.

  Vi hjälper dig med idrottsrelaterade besvär

 • Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

  Reumatism är samlingsnamnet för ett 80-tal olika reumatiska sjukdomar. Sjukdomarna drabbar skelett, leder och muskler främst, men de kan också angripa andra livsviktiga organ i kroppen som hjärtat, kärl och bindväv.

  Vi hjälper dig med inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd och reumatiska sjukdomar från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.