Armbåge

Bekymmer med armbågen? Låt oss hjälpa dig med utredning och behandling av dina problem.

Armbågen är en komplex led och kan skadas vid fall eller slitas ut. Via titthålsoperation behandlar vi många åkommor framgångsrikt. Exempelvis plockas lösa broskbitar ut om de orsakar smärta eller mekaniska hinder. Via öppen kirurgi friläggs även nerver som kommit i kläm när de passerar denna rörliga led.

Vi hjälper dig med

  • Golf- eller tennisarmbåge
  • Smärta och låsningar
  • Nervinklämningar

Bra att veta inför din operation

Har du fått en diagnos som kräver operation? Du kan känna dig trygg i händerna på våra erfarna kirurger.

Bra att veta inför operation

Kom igång igen!

Efter en operation behöver du oftast rehabilitering eller sjukgymnastik. Våra fysioterapeuter hjälper dig tillbaka till ett liv i rörelse. 

Sjuksköterska på infusionsenheten

Välkommen till Capio Movement

Vi tar emot patienter med ortopediska tillstånd från hela Sverige – via remiss, fria valet, vårdgarantin eller försäkringsbolag.